Legislacja

Interpelacja poselska w sprawie zdawania egzaminu na pojeździe osk

23 marca 2014

Śledzimy i informujemy o pierwszych działaniach w zakresie dopuszczenia pojazdu szkoleniowego do praktycznego egzaminu państwowego na prawo jazdy. Już kilka placówek egzaminacyjnych, albo wprost dopuszcza taką możliwość, albo zastanawia się nad taką ewentualnością. I kolejny krok - interpelacja poselska. Taką oznaczoną numerem 240204 zgłosiło dwóch posłów: Macieja Orzechowskiego i Marcina Święcickiego. Obaj pytają o możliwość prawną przeprowadzania dzisiaj takich egzaminów; pytają o parametry pojazdu egzaminacyjnego; a także o konkretne zmiany w ustawie o kierujących pojazdami. Na 63. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 13 marca br. ogłoszono, iż Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedział na te pytania. Tymczasem poniżej tekst interpelacji, na publikację odpowiedzi jeszcze chwilę poczekamy.

Interpelacja nr 24204 do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie zdawania egzaminu na prawo jazdy samochodem należącym do ośrodka szkolenia

Szanowna Pani Minister! Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym egzamin na prawo jazdy może się odbyć jedynie samochodem ośrodka egzaminacyjnego. Stowarzyszenia i izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców prowadzących takie ośrodki postulowały wprowadzenie do ustawy o kierujących pojazdami przepisów pozwalających na zdawanie egzaminu samochodem należącym do ośrodka szkolenia.

Jak informuje prasa, w zeszłym roku Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze wprowadził możliwość zdawania egzaminu właśnie samochodem należącym do szkół jazdy.

W związku z taką sytuacją zwracamy się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1.Czy w obecnym stanie prawnym WORD-y mogą przeprowadzać egzamin praktyczny na prawo jazdy samochodem należącym do OSK?

2.Jakie parametry musi spełniać auto, by kursant mógł nim zdawać egzamin?

3.Czy i jak resort zamierza znowelizować ustawę o kierujących pojazdami, by wprowadzić możliwość zdawania egzaminu na samochodzie należącym do szkół jazdy? Czy zmiana legislacyjna jest potrzebna, skoro WORD w Zielonej Górze tak właśnie egzaminuje kierowców?

Z poważaniem

Posłowie Maciej Orzechowski i Marcin Święcicki

Warszawa, dnia 31 stycznia 2014 r.