Legislacja

Na chodniku użytkownik UTO ma: jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym – informuje Ministerstwo Infrastruktury

17 lipca 2019

Na chodniku użytkownik UTO ma: jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować pieszym – informuje Ministerstwo Infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Nad regulacjami dotyczącymi hulajnóg elektrycznych i ich miejsca w ruchu drogowym pracował resort infrastruktury. Podstawowe założenia znamy, nadal wzbudzają one wiele wątpliwości i skrajnych opinii. Kolejną informację w sprawie tzw. UTO przedstawił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury.

UTO w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Jak wyjaśnia Rafał Weber, zakres regulacji projektu obejmuje m.in. kwestie statusu prawnego urządzenia transportu osobistego (a tym samym jego użytkownika - kierującego tym urządzeniem), określenie części drogi przeznaczonych do ruchu urządzeń transportu osobistego, dopuszczalną prędkość wskazanych urządzeń, uprawnienia oraz minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu tych urządzeń. Projekt ustawy wprowadza do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) m.in. pojęcie urządzenia transportu osobistego, definiując je jako urządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nie przekraczającej w ruchu 0,9 m, długości nie przekraczającej 1,25 m, masie własnej nieprzekraczającej 20 kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h. Obok UTO w projekcie pomieszczono e definicję roweru. - Dzięki czemu kierujący rowerem i kierujący urządzeniem transportu osobistego, objęci będą tymi samymi (z wyjątkami) zasadami ruchu. Należy wskazać, że projekt ustawy określa, iż przy użyciu urządzenia transportu osobistego będzie można poruszać się po drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów, a także jezdni drogi, na której dopuszczalna prędkość jest nie większa niż 30 km/h. Wyjątkowo dopuszczony został ruch tych urządzeń na chodniku lub drodze dla pieszych, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

- Wymieniony wyżej projekt ustawy w dniu 14 czerwca 2019 r. został przekazany do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, z prośbą o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - podsumował swoją informację R. Weber. Dodajmy - projekt oczekuje na wpisanie do Wykazu.

UTO na chodniku. I stanowisko resortu do wzbudzającej najwięcej emocji - obecności UTO na chodniku. Czyli w określonych sytuacjach kierujący UTO porusza się po chodniku. I kto tu ma pierwszeństwo? Minister wyraźnie zwraca uwagę: - Należy podkreślić, że w tym przypadku projektowane przepisy nakładają na kierującego urządzeniem transportu osobistego dodatkowe wymagania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszych. Zgodnie z proponowaną regulacją, w przypadku korzystania z chodnika lub drogi dla pieszych, jest on obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. (jm)