Legislacja

Na egzamin z elektronicznym dowodem osobistym, po zdanym masz tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

1 marca 2023

Na egzamin z elektronicznym dowodem osobistym, po zdanym masz tymczasowe elektroniczne prawo jazdy
Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji o mObywatelu po zakończonym posiedzeniu Rady Ministrów w KPRM [kliknij] (fot. screen)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aplikacji mObywatel (UD394 [kliknij]). Wnioskodawcą jest minister cyfryzacji. Wśród propozycji tymczasowe prawo jazdy. Dokument umożliwi osobie, która zdała egzamin w WORD na prawo jazdy na korzystanie ze zdobytych uprawnień już tego samego dnia. Ten kierowca będzie miał prawo pobrania i posługiwania się stosowną elektroniczną aplikacją. - Dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel będą traktowane tak samo jak dokumenty tradycyjne - informował premier [kliknij].

Na egzamin z telefonem. Więcej, dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel będą traktowane tak samo jak dokumenty tradycyjne. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów precyzuje: - Elektroniczna wersja dokumentów - dowód osobisty, legitymacja studencka lub emeryta-rencisty ZUS będą tak samo ważne jak tradycyjne dokumenty. Dzięki temu nie będziemy musieli mieć dokumentów ze sobą, wystarczy telefon komórkowy. Aplikacja umożliwi również płatności online za usługi publiczne. - Teraz pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli postawić kolejny krok na drodze do nowoczesnego państwa, przyjaznego i bliskiego sprawom ludzi. Nowe regulacje sprawią, że osoby posiadające aplikacje będą mogły korzystać z dokumentów elektronicznych tak samo jak z dokumentów tradycyjnych - informował w trakcie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Nowy zakres usług aplikacji mObywatel to m.in.: cyfrowy asystent do kontaktów z urzędem; płatności urzędowe; cyfrowy dokument tożsamości uznawany na równi z tradycyjnym.

Po egzaminie z tymczasowym elektronicznym prawem jazdy. Wg stanu prawnego obowiązującego aktualnie kandydat na kierowcę po zdanym egzaminie państwowym na prawo jazdy jeszcze nie można prowadzić samochodu. Ten kierowca musi poczekać na swój dokument jeszcze ok. 9 dni roboczych. Przyjęty 28 lutego br. przez Radę Ministrów projekt autorstwa ministra cyfryzacji zmienia tę sytuację. Zacytujmy fragment oceny skutków tej regulacji: „Brak możliwości poruszania się po drogach od razu po zdanym egzaminie. Potrzeba zmiany przepisów ustawy o kierujących pojazdami i ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika z możliwości jakie zapewnia obecnie dostęp do centralnej ewidencji kierowców podmiotom uprawnionym (zweryfikowanie danych o kierowcy) oraz możliwość korzystania przez Obywateli z dostępnego w usługach mObywatel tymczasowego elektronicznego prawa jazdy do czasu wyprodukowania i odbioru fizycznego prawa jazdy”.

Czyli osoba, która zda egzamin w WORD będzie mogła skorzystać z tymczasowego elektronicznego dokumentu, uprawnienie dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T prawa jazdy. Nowelizacja w ustawie - Prawo o ruchu drogowym określa, iż to elektroniczne prawo jazdy będzie obowiązywało wyłącznie na drogach RP, straci ważność po upływie 30 dni od dnia zdania egzaminu.

Komunikat KPRM z 28.2.2023 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o aplikacji mObywatel, przedłożoną przez ministra cyfryzacji. Rząd stawia na informatyzację administracji z korzyścią dla Polaków. Już udało się wdrożyć m.in. eRecepty, eZwolnienia i mPrawojazdy. Zwiększamy wygodę i satysfakcję obywatela z kontaktu z urzędem. Dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel będą miały taką samą wagę jak dokumenty tradycyjne.

Najważniejsze rozwiązania.

- Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości.

- Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty - pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.

- Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.

- Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.

- Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).

- Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

- Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).

- Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

Nowe przepisy zasadniczo wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM