Legislacja

Niezbędna nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Resort przeanalizuje

19 sierpnia 2016

826d5c82b4b4462062bd82963e95fd6db3a4a7b0

(545-63 fot. Jola Michasiewicz)

To lato zdecydowanie zdominowali “rolkarze”. To w ich sprawie kilku posłów wniosło – już dzisiaj to chyba – kilkanaście interpelacji. Wezwani do odpowiedzi zostali ministrowie transportu, turystyki, zdrowia. W pierwszych odpowiedziach jasno zostało określone, iż rolkarz plasuje się w kategorii pieszego uczestnika ruchu drogowego (art. 2 pkt 18 ustawy). A jednak obowiązująca ustawa – Prawo o ruchu drogowym nie uwzględnia istnienia takich podmiotów jak właśnie rolkarze. W sumie oznacza to, że rolkarze nie maja prawa przemieszczania się pasem dla rowerów. Powinni korzystać z chodników, które najczęściej wyłożone betonowymi, nierównymi płytami tworzą niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia rolkarzy. Wniosek jeden – należy podjąć działania legislacyjne – dodać do ustawy definicję rolkarza i drogi dla rolkarza, dopuścić prawo poruszania się po drogach asfaltowych, dróg rowerowych np. pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście czy dróg publicznych o znaczeniu lokalnym bez infrastruktury rowerowej i chodników, tu dla rolkarza dopuszczalnym byłoby korzystanie z prawej strony drogi, oczywiście przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Jerzy Szmit – w imieniu ministra resortu transportu – dopuszcza wytyczanie czy budowę dróg dla “rolkarzy”. Pisze: “Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby zarządcy dróg, na zasadach fakultatywności, przewidywali w ramach projektowanych chodników, wyodrębnione trasy przeznaczone dla wskazanych wyżej uczestników ruchu drogowego. Z kolei odnosząc się do rodzaju nawierzchni infrastruktury przeznaczonej dla uczestników ruchu drogowego poruszających się na rolkach informuję, że przepisy techniczno-budowlane nie określają rodzajów nawierzchni na chodnikach i ścieżkach rowerowych (drogach dla rowerów).” I co najważniejsze: “Jednocześnie, mając na uwadze rosnącą popularność urządzeń służących do transportu osobistego, takich jak np. rolki, resort – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym – przeanalizuje zasadność podjęcia działań w podnoszonej kwestii oraz zakres ewentualnych zmian legislacyjnych, mających na celu uregulowanie problematyki korzystania z tego typu urządzeń na drogach publicznych.