Legislacja

O wyłączeniu straży miejskiej z procesu kontroli fotoradarowej

12 września 2013

ea88e475045ba048e6af990b25c765748959ecc0(Fot.: PD@N 473-81jm)

W swoim sprawozdaniu (druk nr 1723) Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnym odniosły się do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1507). Po przeprowadzeniu pierwszego czytania komisje wnoszą do Sejmu wniosek o odrzucenie projektu. Przypomnijmy jak uzasadniają posłowie podstawowym celem projektu jest wykonanie dwóch podstawowych założeń, które w ocenie projektodawców są dzisiaj przyczyną odejścia instytucji straży miejskiej od ustawowych zadań wskazanych w ustawach oraz wywodzących się z genezy tej instytucji. Projektodawcy postulują ustawowe uregulowanie względem straży miejskiej następujących kwestii: wyłączenia instytucji straży miejskiej z procesu kontroli fotoradarowej oraz odebranie straży miejskiej możliwości karania kierowców z tytułu wykroczeń za nieprawidłowe parkowanie.