Legislacja

Obecność lektora na egzaminie nie jest możliwa

15 czerwca 2016

12dc216180d597f0627f06fbefec2c8ee59ccc20

(541-111)

Senator RP Waldemar Sługocki (fot.) skierował do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka oświadczenie prawie możliwości udziału w egzaminie teoretycznym naprawo jazdy lektora. Takie właśnie udogodnienie byłoby ważne dla kandydatów na kierowców z orzeczoną dyslekcją, którym czytanie przychodzi z trudnością, ale też np. dla imigrantów. Analogicznie w szkołach gimnazjalnych uczniowie z podobnym orzeczeniem mogą korzystać z udogodnień podczas zdawanych egzaminów. Na egzaminie państwowym lektor miałby czytać osobie zdającej treść pytań i możliwe odpowiedzi. Takie właśnie rozwiązanie już istnieje w przypadku osób głuchoniemych, dla których pytania tłumaczone są na język migowy. Senator powołuje się na opinie egzaminatorów. Oni twierdzą, iż wystarczyłoby wgrać ścieżkę dźwiękową lektora czytającego pytania i odpowiedzi z możliwością powtórzenia w ramach czasu przeznaczonego na zapoznanie się z pytaniem. Zastosowanie takiego rozwiązania nie kłóci się z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami, który określa, że celem egzaminu jest sprawdzenie kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym: a) zasad i przepisów służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej, b) zagrożeń związanych z ruchem drogowym, c) obowiązków kierowcy, osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem i posiadacza pojazdu, d) postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych - dowodzi poseł. I kontynuuje: w związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie: czy zdaniem kierowanego przez Pana Ministra resortu obecnie obowiązujące przepisy umożliwią przeprowadzenie egzaminu na prawo jazdy z pomocą lektora czytającego pytania i odpowiedzi a jeśli nie, to czy Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzić takie rozwiązanie do systemu przeprowadzania egzaminu?

Co na to resort? Niestety, jak się dowiadujemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przedstawiona propozycja jest technicznie możliwa do zrealizowania - informuje resort. Bo, nie jest możliwa obecność na egzaminie osoby występującej w roli lektora. Taki sposób przeprowadzania egzaminu zakłócałby innym osobom egzaminowanym przebieg egzaminu. Warto wskazać - dodaje odpowiadający Jerzy Szmit - że podczas części teoretycznej egzaminu państwowego na sali egzaminacyjnej nie mogą przebywać tłumacz języka migowego i tłumacz przysięgły. Należy wskazać, że dotychczas nie docierały do resortu skargi czy informacje wskazujące na dużą skalę problemu, a więc także na konieczność modernizacji systemu przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Mając na względzie szerszy aspekt omawianego zagadnienia uprzejmie informuję, że w przypadku podjęcia prac nad zmianą zasad przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy przedstawiona propozycja zostanie szczegółowo przeanalizowana. Wraz z zainteresowanymi czekamy na te sprzyjające warunki.