Legislacja

Obowiązek noszenia odblasków bez zmian – informuje resort infrastruktury

24 lutego 2020

Obowiązek noszenia odblasków bez zmian – informuje resort infrastruktury
(fot. archiwum wyd. Grupa IMAGE)

Resort infrastruktury informuje, iż nie pracuje nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym w kierunku wprowadzenia obowiązku noszenia odblasków przez dzieci w obszarze zabudowanym.

Zapytanie poselskie. W sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia odblasków przez dzieci w obszarze zabudowanym zapytanie poselskie adresowane do ministra infrastruktury wniósł poseł Paweł Szramka. - W art. 11 ust. 4a ustawy z 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, czytamy: „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”. Przed nowelizacją ustawy, do roku 2014 obowiązek taki dotyczył jedynie osób do 15 roku życia. W ostatnim czasie dochodzą do mnie sygnały, iż obowiązkiem noszenia elementów odblaskowych powinno się objąć także dzieci poruszające się po terenie zabudowanym – uzasadnia poseł i pyta resort, czy rozważa nowelizację ustawy i wprowadzenie takiego przepisu?

Przypomnijmy – zmienione brzmienie przepisu w sprawie obowiązku używania elementów obowiązkowych wszedł w życie z dniem 31 sierpnia 2014 r. Do tej daty ustawodawca nakładał taki obowiązek jedynie na osoby poniżej 15. roku życia. Dziś nie ma w nim kryterium wieku, pozostaje ograniczenie do obszaru niezabudowanego.

Stanowisko resortu infrastruktury. W sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia odblasków przez dzieci w obszarze zabudowanym Rafał Weber, sekretarz stanu informował, iż: - W chwili obecnej resort nie opracowuje zmian legislacyjnych dotyczących stosowania elementów odblaskowych przez dzieci w terenie zabudowanym, prowadzi jednak systematycznie akcje i działania na rzecz edukacji najmłodszych uczestników ruchu drogowego w tej tematyce.” Wiceminister podkreśla znaczenie edukacji w tym zakresie. Działania w tym zakresie prowadzi Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego i inni.

Nie będzie zmian przepisu regulującego obowiązek noszenia odblasków przez dzieci – to obowiązujący stan prawny. Ale… czy musimy mieć zapis ustawowy, aby nasze dzieci nosiły elementy odblaskowe? W przypadku pieszego ubranego w elementy odblaskowe ryzyko potrącenia po zmroku wzrasta radykalnie. Pieszy bez odblasku widoczny jest z odległości dopiero 30 metrów, ten wyposażony w taki element już 150 m! (jm)