Legislacja

Odstępstwa od ADR

17 marca 2009

Ogłoszono decyzję Komisji 2009/240/WE z dnia 4 marca 2009 r. upoważniająca państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych.

Słowa kluczowe ADR towary niebezpieczne
Źródło Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L) Nr 71/2009 r., s. 23