Legislacja

Piesi telefonujący – uszczegółowienia przepisu nie będzie

28 marca 2022

Piesi telefonujący – uszczegółowienia przepisu nie będzie
(fot. Jolanta Michasiewicz/PIXABAY, grafika Grupa IMAGE)

Resort infrastruktury konkretnie zinterpretował przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym, a dotyczące pieszych korzystających z telefonu pieszych wchodzących i przechodzących przez przejście dla pieszych. Jak odpowiada wiceminister Rafał Weber ministerstwo nie przewiduje zmian w proponowanym zakresie. Czyli nie będzie uszczegółowienia ustawowego zapisu.

Poseł Artur Szałabawka w interpelacji nr 31958 w sprawie zmiany zapisu dotyczącego pieszych korzystających z telefonów prosił ministra infrastruktury o interpretację wprowadzonych i obowiązujących z 1 czerwca 2021 r. znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Pytał także o możliwość uszczegółowienia zapisu, który podobnie jak w przypadku kierowców pojazdów zabraniałby korzystania podczas przekraczania przejścia dla pieszych z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręce? Uzasadnienie brzmiało: - Wprowadzenie nowych przepisów, które zabraniają pieszym korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych, miało na celu zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jednakże różna interpretacja przepisu sprawia, że nadal zdarzają się piesi zaaferowani używanym urządzeniem.

Odpowiadając na interpelację nr 31958 wiceminister Rafał Weber przedstawił takie oto stanowisko resortu infrastruktury: - Zmiana art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) dokonana zmianą ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 463) zabraniająca korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych - miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem regulacji miało być ograniczenie możliwości używania urządzeń mobilnych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko w sposób upośledzający prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska. Brzmienie przedmiotowego przepisu art. 14 pkt 8 w sposób optymalny spełnia założony cel ustawodawcy. Zagrożenie wynikające z urządzeń mobilnych podczas przekraczania przez pieszego jezdni lub torowiska wynika przede wszystkim ze skupienia uwagi na tym urządzeniu, a nie z samego faktu trzymania urządzenia w dłoni. Z uwagi na powyższe, Ministerstwo Infrastruktury nie przewiduje zmian w zaproponowanym przez Pana Posła zakresie dotyczącym cyt. „uszczegółowienia tego zapisu, który podobnie jak w przypadku kierowców pojazdów, zabraniałby z korzystania, podczas przekraczania przejścia dla pieszych, z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku?.

Źródło. Art. 14 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: „Art. 14. Zabrania się: (…) 8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”

(jm)