Legislacja

Pieszy przed przejściem

16 marca 2022

Pieszy przed przejściem
(fot. PIXABAY)

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują przepisy nowelizujące ustawę - Prawo o ruchu drogowym w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Policja odnotowuje poprawę sytuacji pieszego na przejściu dla pieszych. Jednak poseł Artur Szałabawka zwraca uwagę na zjawisko dezinformacji jakie powoduje pieszy korzystający z telefonu (lub innego urządzenia), stojący przed przejściem.

W Sejmie RP zarejestrowano interpelację nr 31958 w sprawie zmiany zapisu dotyczącego pieszych korzystających z telefonów [kliknij]. Poseł Artur Szałabawka pyta ministra infrastruktury: - Szanowny Panie Ministrze, niedawna reforma przepisów "Kodeksu drogowego" wprowadziła istotną zmianę podejścia pieszych do korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego. Pomimo widocznej poprawy statystyk bezpieczeństwa dotyczących zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, zauważalne jest nowe zjawisko, które może mieć negatywny wpływ na ogólne bezpieczeństwo ruchu drogowego. Piesi rozmawiający przez telefon komórkowy zatrzymują się zbliżając się do przejść dla pieszych, jednakże nie przechodzą na drugą stronę, przez co wywołują u kierowców zjawisko dezinformacji. Nagłe hamowanie, na widok takiej osoby, może doprowadzić do kolizji, w przypadku chociażby niezachowania należytego odstępu przez pojazd jadący z tyłu.

Czy to już czas na kolejną nowelizację? (jm)