Legislacja

Pojazdy z oponami z elementami przeciwślizgowymi

7 lipca 2010

Opublikowano ustawę z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W rozdziale 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach, oddziele - Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym – dodano ustęp umożliwiający pojazdom samochodowym biąrącym udział w rajdach zimowych i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, wyrażona w trybie określonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a - używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi. Zakazu tego nie stosuje się także do rowerów. Natomiast w oddziale - Wykorzystanie dróg w sposób szczególny – dodano punkt informujący, iż organizator imprezy mającej miejsce na drodze musi uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi.

Nowela ustawy obowiązuje z dniem 22 lipca 2010 r.

Źródła ePrawoDrogowe – Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym PRAWO DROGOWE@NEWS – 7.7.2010 r.: Aktualizacja ePD – zmiany w Prawie o ruchu drogowym