Legislacja

Posłowie przegłosowali - będą wyższe mandaty

23 lipca 2015

Posłowie podczas obrad plenarnych pracowali też w drugim czytaniu nad projektem nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych, który powstał w Komisjach: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w wyniku wspólnego rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawa o wykroczenia (druk nr 2973) i o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222). Projekt zakłada odebranie strażom miejskim i gminnym możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej. Ujawnianie za pomocą fotoradarów naruszeń przepisów ruchu drogowego będzie należeć do wyłącznej kompetencji Inspekcji Transportu Drogowego. Na etapie komisyjnym zrezygnowano z zawartej w druku nr 3222 propozycji, żeby za naruszenia przepisów ruchu drogowego takie jak np.: przekroczenie prędkości lub przejazd na czerwonym świetle, zarejestrowane fotoradarem, groziła odpowiedzialność administracyjna, a nie karna, jak to jest obecnie. Pozostałe poprawki miały charakter legislacyjno - doprecyzowujący oraz redakcyjny. Komisja wprowadziła też poprawki redakcyjne. Sprawozdanie na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Maciej Banaszak. Do trzeciego czytania posłowie przystąpili w bloku głosowań.

Straże gminne i miejskie zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców - zdecydował w piątek Sejm. Posłowie przyjęli także przepisy zaostrzające kary dla kierowców za przekroczenie dozwolonej prędkości. Nowelizację, która teraz trafi do Senatu, poparło w głosowaniu 404 posłów, 18 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Nowe przepisy to efekt prac nad dwoma projektami nowelizacji kilku ustaw (autorstwa PO oraz SLD): o straży gminnej, prawa o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Uchwalona nowelizacja zakłada, że kary dla kierowców będą naliczane w powiązaniu z ogłaszanym przez GUS przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej za poprzedni rok (niedawno było to 3,8 tys. zł brutto). W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości do 10 km/godz. mandatu nie będzie; przy przekroczeniu prędkości od 11 do 20 km/godz. będzie to 3 proc. średniej pensji, od 21 do 30 km/godz. - 5 proc., od 31 do 40 km/godz. - 9 proc., a od 41 do 50 km/godz. - 14 proc. Jeśli prędkość zostanie przekroczona o ponad 50 km/godz., to mandat będzie wynosił 20 proc. średniego wynagrodzenia, czyli ok. 760 zł. Straże gminne i miejskie będą pozbawione prawa do kontroli fotoradarowej. Inspekcja Transportu Drogowego będzie dysponowała tylko i wyłącznie fotoradarami stacjonarnymi, fotoradary mobilne będzie mogła stosować wyłącznie policja.

 

Kary za przekroczenie prędkości

Przejechanie na czerwonym świetle

Fotoradary / kontrole drogowe

Wolniej na terenie zabudowanym

Kary dla kierowców będą naliczane w powiązaniu z ogłaszanym przez GUS przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej za poprzedni rok (niedawno było to 3,8 tys. zł brutto).

I tak przekroczenia:

- do 10 km/godz. mandatu nie będzie.

- od 11 do 20 km/godz. będzie to 3 proc. średniej pensji.

- od 21 do 30 km/godz. - 5 proc. średniej pensji.

- 0d 31 do 40 km/godz. - 9 proc.

- od 41 do 50 km/godz. - 14 proc.

- ponad 50 km/godz. - mandat będzie wynosił 20 proc. średniego wynagrodzenia, czyli ok. 760 zł.

Przy przekroczeniu prędkości w obszarze zabudowanym, wysokość kary będzie podwajana - maksymalnie ok. 1520 zł.

Jeśli ktoś przekroczy prędkość po raz czwarty w ciągu 12 miesięcy od pierwszego mandatu, to wówczas będzie on większy o kolejne 50 proc. - maksymalnie wyniesie ok. 2280 zł.

 

Wyższa kara za niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej - będzie to 20 proc. średniego wynagrodzenia. Mandat za to będzie wyższy - analogicznie jak w przypadku przekroczenia prędkości - w obszarze zabudowanym i w przypadku czwartego i kolejnych mandatów - maksymalnie ok. 2280 zł.

 

Straże gminne i miejskie będą pozbawione prawa do kontroli fotoradarowej. Inspekcja Transportu Drogowego będzie dysponowała tylko i wyłącznie fotoradarami stacjonarnymi, fotoradary mobilne będzie mogła stosować wyłącznie policja. Jeśli kierowcę zarejestruje fotoradar stacjonarny, to za to wykroczenie będzie w trybie administracyjnym odpowiadać właściciel auta, a nie osoba, która kierowała samochodem. W ocenie projektodawców, sprawi to, że kierowcy nie będą już mogli unikać płacenia mandatów. W takich przypadkach będzie to kara finansowa, ale bez punktów karnych.

Policja, tak jak dotychczas, będzie nakładała zarówno kary finansowe, jak i punkty karne.

Ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym będzie wynosiło 50 km/godz. przez całą dobę; dziś jest to 50 km/godz. w dzień i 60 km/godz. w nocy.

 

Obecnie w Polsce maksymalna wysokość mandatu za jedno wykroczenie to 500 zł (a w przypadku tzw. zbiegu wykroczeń - 1 tys. zł). Policjanci uważają, że to zbyt niska kara, nieadekwatna zwłaszcza za czyny szczególnie niebezpieczne. Kwota ta nie zmieniła się od 1995 r., podczas gdy średnia płaca wzrosła w tym czasie prawie pięciokrotnie.