Legislacja

Prawo jazdy cofnięte po orzeczeniu lekarskim

31 stycznia 2011

6bc7de17dc1993070313e115c12503bc3af2ad70

(Fot.: PD@N 373-2)

Ostateczne orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do kierowania pojazdami może być podstawą cofnięcia prawa jazdy – informuje dziennik “Rzeczpospolita”. Zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych dla kategorii B nie może być obalone takim zaświadczeniem wystawionym na kategorię C – stwierdził w swoim wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt I OSK 367/10). Uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (sygn. II SA/Bd 748/09 z 4 listopada 2009 r.) i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. Powołane w sprawie przepisy to art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (2005.108.908).

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt I OSK 367/10)

 

Stan faktyczny: badania kierowcy Mirosława T. przeprowadzone na wniosek prokuratury w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Włocławku wykazały przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Ponieważ Mirosław T. nie odwołał się, orzeczenie stało się ostateczne, a prezydent Torunia cofnął kierowcy prawo jazdy w zakresie kategorii B, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zainteresowany dostarczył wówczas zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych, ale wystawione dla kategorii C prawa jazdy, której Mirosław T. dotychczas nie posiadał. Nie było w nim mowy o żadnej kategorii B.

NSA orzekł: zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych wystawione dla kategorii C nie może wyeliminować wiążącego orzeczenia sporządzonego zgodnie z obowiązującymi procedurami przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku i będącego podstawą do wydania decyzji o cofnięciu Mirosławowi T. prawa jazdy.