Legislacja

Propozycje nowych opłat ewidencyjnych

23 stycznia 2012

Minister Spraw Wewnętrzny wydał projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej.

I tak określono w “§ 2. 1. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) za wydanie:

a) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł,

b) pozwolenia czasowego - 0,50 zł,

c) zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 0,50 zł,

d) nalepki kontrolnej - 0,50 zł,

e) karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy - 0,50 zł,

f) dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem - 0,50 zł,

g) zaświadczenia ADR - 1 zł;

2) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu - 1 zł;

3) za wymianę, na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem - 0,50 zł;

4) za wpis, na podstawie art. 115h ust. 6 pkt 2 ustawy, przedsiębiorcy do rejestru

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - 1 zł;

5) za wpis, na podstawie art. 39g ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia - 1 zł.”

Słowa kluczowe opłata ewidencyjna