Legislacja

Rada Ministrów też w sprawie PWPW

17 września 2013

Rada Ministrów na swoim cotygodniowym posiedzeniu rozpatrzyła m.inn. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wnioskodawcą był tu Minister Spraw Wewnętrznych. Zmiana dotyczy wskazania ministra spraw wewnętrznych, jako właściwego do wyrażania opinii w sprawie powołania członków rady nadzorczej spółki Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych s.a. W komunikacie kancelarii premiera czytamy: zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, rady nadzorcze spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki są powoływane przez walne gromadzenia po zaciągnięciu opinii ministra właściwego ze względu na przedmiot działania spółki. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA zajmuje się m.in. produkcją dowodów osobistych, paszportów oraz dokumentów dla cudzoziemców, a więc dokumentów objętych szczegółowymi procedurami wytwarzania, co uzasadnia rolę ministra spraw wewnętrznych wobec tej spółki.