Legislacja

Regulamin homologacji pojazdów M2 i M3

27 grudnia 2006

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Regulamin nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 i M 3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej.