Legislacja

Reklamy poza pasem drogowym i ich wpływ na kierowców i pieszych

17 kwietnia 2012

Minister transportu, budownictwa i gospodarski morskiej odpowiedział na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich, który wskazywał na potrzeby uregulowania kwestii związanych z umieszczaniem reklam świetlnych poza pasem drogowym, czyli m.in. na budynkach. W piśmie do resortu, prof. Irena Lipowicz wskazywała, iż reklamy takie nie powinny stwarzać uciążliwości dla pieszych w ruchu drogowym, czy kierowców. Resort odpowiadając, wyjaśnił że działania w zakresie doprecyzowania stosownych aktów prawnych już zostały podjęte. Do końca roku powinny zostać zakończone. Zwrócono się do ośrodków naukowych o określenie np. wpływu reklam podświetlanych np. halogenami na wzrost liczby wypadków drogowych, wskutek zaburzenia czynności psychometrycznych kierowców.