Legislacja

Robocze spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego i przedstawicieli OS-ów

9 czerwca 2022

Robocze spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego i przedstawicieli OS-ów
Robocze spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego. Warszawa 3.6.2022 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Odbyło się spotkanie robocze Polskiego Klastra Edukacyjnego i przedstawicieli Ośrodków Szkolenia. W gronie zaproszonych przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa infrastruktury, PWPW oraz eksperci. Podnoszone kwestie dotyczyły aktualnych problemów branży szkoleniowej oraz projektów zmian ustawowych.

W minionym tygodniu odbyło się spotkanie Polskiego Klastra Edukacyjnego i przedstawicieli Ośrodków Szkolenia. Do udziału w naradzie zaproszeni zostali: Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury oraz Barbara Plak-Nowicka i Anna Kowalczyk z DTD. Obecny był także dyrektor Tadeusz Wachowski z PWPW oraz eksperci: Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska, Andrzej Bogdanowicz, dyrektor generalny w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Piotr Mikiel, dyrektor Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD w Warszawie.

Spotkanie, które stało się okazją do wymiany informacji, doświadczeń i obaw, zostało poświęcone najbardziej aktualnym problemom nurtującym środowisko, w tym: funkcjonowaniu profilu kierowcy zawodowego, szkoleniu kierowców zawodowych, wydawaniu karty kwalifikacji kierowcy oraz propozycjom zmian w ustawach: Prawo o ruchu drogowym; o kierujących pojazdami; o transporcie drogowym. (jm)