Legislacja

Są ułatwienia wykonywania działalności gospodarczej

1 stycznia 2015

Wchodzi w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Ma ona poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy (2014.1662). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Wejście w życie zmian pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Ustawa zawiera też m.in. tzw. pakiet portowy - rozwiązania, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów morskich. Procedury importowe w nich mają co do zasady trwać nie dłużej niż 24 godziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin. Sejm uchwalił ustawę 7 listopada 2014 r., a prezydent podpisał ją 24 listopada. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmiany Kodeksu pracy dotyczącej wstępnych badań lekarskich, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2015 r.