Legislacja

Samochody z megafonami

9 lipca 2011

Samochody z umieszczonymi na dachach megafonami są nielegalne, jednak ich właściciele nie boją się kar – komentuje “Gazeta pl Łódź” i dalej stawia znaki zapytania oraz próbuje dokonać odpowiedzi. Dlaczego? Auta z umieszczonymi na dachach megafonami reklamują nie tylko uczelnie czy placówki bankowe, lecz także napoje energetyczne czy imprezy okolicznościowe. Ta forma reklamy należy do tanich i skutecznych. Niestety - głośne. - Możemy badać natężenie hałasu urządzeń wewnątrz budynków, na przykład klimatyzacji - mówi Zbigniew Solarz, rzecznik łódzkiego sanepidu. - Reklamy w megafonach powodują krótkotrwały hałas. Dlatego bardzo trudno go zmierzyć. Leszek Wojtas ze straży miejskiej wspomina, że jakiś czas temu do SM wpływały skargi na podobną działalność. Mieszkańcy Łodzi narzekali na charakterystyczny motyw muzyczny, który sygnalizował pojawienie się na osiedlu lodowozu Family Frost. - Muzyczka była bardzo charakterystyczna i głośna - mówi Wojtas. - Mieszkańcy miasta dzwonili do nas, ale my nic nie mogliśmy zrobić. Nawet jeżeli reklamy są za głośne, nie mamy urządzeń do zmierzenia poziomu natężenia tego dźwięku. Na baner reklamowy stawiany na poboczu należy uzyskać zgodę zarządcy dróg. Natomiast na reklamę akustyczną, płynącą z megafonów, ZDiT już nie wydaje pozwoleń. - I takich pozwoleń wydać nie może, bo to nielegalne - mówi Anna Diehl z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. WIOŚ jako jedyna instytucja może karać za nadmierny hałas. Może, ale tego nie robi. Powód jest banalny. - Po prostu nie wolno nam zatrzymywać kierowców - mówi. - To sprawia, że artykuł 156 ustawy Prawo ochrony środowiska, na podstawie którego moglibyśmy nakładać na kierowców takich aut mandaty, to martwy zapis. Dobrym rozwiązaniem byłoby stworzenie dwuosobowych grup złożonych z policjanta i inspektora ochrony środowiska. Tylko w takim układzie kierowca mógłby obawiać się ukarania mandatem.

 

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska - Art. 156.Zabrania się używania instalacji lub urządzeń nagłaśniających na publicznie dostępnych terenach miast, terenach zabudowanych oraz na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Przepisu nie stosuje się do okazjonalnych uroczystości oraz uroczystości i imprez związanych z kultem religijnym, imprez sportowych, handlowych, rozrywkowych i innych legalnych zgromadzeń, a także podawania do publicznej wiadomości informacji i komunikatów służących bezpieczeństwu publicznemu.