Legislacja

Samorządowcy o kosztach tworzenia profilu kandydata na kierowcę

25 czerwca 2012

Odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedmiotem obrad była analiza wydatków powiatów wobec planowanej do wprowadzenia rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami zmiany w zakresie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. A tu przede wszystkim w sprawie tworzenia elektronicznego profilu kandydata na kierowcę. Oczywistym, iż decyzja taka prowadzi do zwiększenia wydatków, analizowano więc możliwości finansowania tego zadania. Jedną z propozycji było podniesienie opłat za wydanie prawa jazdy. Strona samorządowa nie zaopiniowała projektu rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, ponieważ Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagi do dokumentu. Strona rządowa oszacowała koszty na ok. 5 mln zł, Związek Powiatów Polskich uważa, że szacunek ten nie zawiera kosztów tworzenia elektronicznego profilu kandydata na kierowcę, co zwiększy wydatki powiatów. Według ZPP należy przeprowadzić dokładniejszą analizę skutków finansowych tych regulacji i znaleźć źródło finansowania tego zadania. Jak podaje “Portal Samorządowy” ustalono, że propozycja wraz z symulacją kosztów zostanie wysłana stronie samorządowej do 26 czerwca, a ostateczną decyzję podejmie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.