Legislacja

Sejm uchwalił, teraz już tylko podpis i publikacja

17 sierpnia 2020

Sejm uchwalił, teraz już tylko podpis i publikacja
(fot. Sejm RP/Aleksander Zieliński)

W miniony piątek, 14. sierpnia br. posłowie debatowali nad uchwałą Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - tzw. pakiet deregulacyjny. Sejmowa Komisja Infrastruktury przygotowała swoje sprawozdanie w nim poparła kilka poprawek izby wyższej (druk nr 545 - stanowisko Senatu RP oraz druk nr 557 - Sprawozdanie Komisji Infrastruktury). Sprawozdawca, poseł Jerzy Polaczek przedstawił wniosek o przyjęcie części (poprawki doprecyzowujące) - zaproponowanych przez Senat RP - poprawek. Dyskusji już nie było. Ostatecznie w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym 424 posłów głosowało przegłosowano przyjęcie ustawy z uwzględnieniem wskazanych przez Komisję Infrastruktury poprawek do ustawy.

W ten sposób zakończone zostało procedowanie parlamentarne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów.

Przed nami podpis i publikacja w Dzienniku Ustaw. (jm)

Sejm RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury 14.8.2020 r. Retransmisja [kliknij