Legislacja

Taryfikator po konsultacjach

6 września 2008

961cdd3aa90fe729d5a1567df7bbababd8c6022f 

(264-6)

Zakończyły się konsultacje resortowe w sprawie zmiany taryfikatora mandatów. W projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaproponowano, aby mandaty w wysokości 500 zł płacili ci, którzy lekceważą osoby niepełnosprawne i zajmują ich miejsca parkingowe. Takie same kary zapłacą piraci drogowi, którzy nie zważają na sygnalizację świetlną i przejeżdżają przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Na lżejsze traktowanie mogą liczyć natomiast piesi, którzy na czerwonym świetle wejdą na jezdnię. W ich przypadku mandat karny wyniesie 100 zł, a nie 250 jak obecnie. Konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2003 r. nr 208, poz. 2023) wynika m.in. z potrzeb dostosowania kar pieniężnych do zmienionych przepisów kodeksu drogowego – informuje “Gazeta Prawna”. Taryfikator nie uwzględnia specyfiki konkretnego przypadku. Dlatego pojawiają się opinie, że nie zawsze to samo wykroczenie jest jednakowo szkodliwe. Z tego powodu taryfikator nie powinien sztywno określać stawki mandatu. Bywa też, że wymierzenie jakiejkolwiek kary staje się problematyczne. - Do tej pory wysokość kary pieniężnej za parkowanie na kopercie ustalał funkcjonariusz policji. Oceniał on szkodliwość takiego zdarzenia i wystawiał mandat. Taryfikator określi w sposób sztywny karę, jaka zawsze, bez wyjątków, będzie stosowana w konkretnym przypadku - mówi dr Ryszard Stefański z Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, specjalista prawa o ruchu drogowym. Jego zdaniem zdarzają się takie sytuacje na drodze, kiedy być może wystarczyłoby ostrzeżenie czy pouczenie. Surową karę zapłacą także kierowcy, którzy stwarzają szczególnie niebezpieczne zagrożenie w ruchu drogowym. 500 zł zapłacą ci, którzy wjadą na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Komenda Główna Policji, która przygotowała propozycje zmiany taryfikatora, tłumaczy, że obecna rozpiętość kary za taki czyn - od 20 do 500 zł - powodowała, że kierowcy byli czasem karani zbyt łagodnie. Policja, decydując o wysokości kary, często stosowała niższy mandat. Tymczasem czyn taki może być wyjątkowo niebezpieczny w skutkach i stąd propozycja, aby zastosować maksymalny wymiar kary. Policja zaznacza, że nie tylko kierowcy, ale i rowerzyści niestosujący się do sygnalizacji świetlnej będą karani 500-złotowym mandatem. W taryfikatorze wprowadzono też nową karę za spowodowanie niebezpieczeństwa przy wyprzedzaniu innego pojazdu. Jeżeli kierowca nie upewni się, że ma odpowiednią widoczność i wystarczającą ilość miejsca do wykonania tego manewru, to może zapłacić 250 zł mandatu. Tak samo będzie w sytuacji, gdy zacznie wyprzedzać, podczas gdy inny kierowca z tyłu zaczął już ten sam manewr.

Lżej będą jednak karani piesi. Za wejście na jezdnię na czerwonym świetle zapłacą 100 zł. Póki co kara za taki czyn wynosi 250 zł. Jednak KGP podkreśla, że część osób nie przyjmowała mandatów i sprawa trafiła do sądów grodzkich. Sądy natomiast orzekały niższy wymiar kary.

Adam Jasiński, Komenda Główna Policji: Zmiana rozporządzenia dotyczącego wysokości mandatów jest niezbędna. Po nowelizacji kodeksu drogowego część kar tam przewidzianych nie była do tej pory w ogóle uwzględniona w taryfikatorze. W zeszłym roku wprowadzono do kodeksu przepis nakładający na kierowców obowiązek włączania świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej przez całą dobę w ciągu całego roku. W związku z tym w nowym projekcie taryfikatora mandatowego określono, że za nieprzestrzeganie tego przepisu będzie mandat w wysokości 100 zł. Funkcjonariusze już mogą karać za to wykroczenie, natomiast mają pewną dowolność przy ustalaniu wysokości mandatu, gdyż obowiązujący obecnie taryfikator nie przewiduje za to sztywnej stawki. Chodzi zatem o to, by w rozporządzeniu wysokość mandatów za nowe wykroczenia uregulować precyzyjniej. Ponadto w taryfikatorze mocno zaostrzamy kary za parkowanie aut na miejscach dla osób niepełnosprawnych. Wynika to z potrzeb społecznych, gdyż problem bardzo często był poruszany przez organizacje społeczne i samych niepełnosprawnych. Niższe jednak będą kary dla pieszych za przejście przez jezdnię na czerwonym świetle.

Słowa kluczowe mandaty taryfikator mandatów