Legislacja

Terenowe ośrodki egzaminacyjne w Komisji Infrastruktury

9 stycznia 2010

Do rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Infrastruktury skierowano:

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy: rozszerzenia możliwości przeprowadzenia egzaminów na prawo jazdy i utworzenia terenowych oddziałów WORD w każdym mieście, w których organem wykonawczym jest prezydent (nie tylko w tych na prawach powiatu. Druk 2655.

- poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Projekt dotyczy poszerzenia liczby podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia egzaminu państwowego w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy. Druk 2640.