Legislacja

Transport materiałów promieniotwórczych podlega obowiązkowi zgłoszenia

Autor: Rzeczpospolita, PRAWO DROGOWE@NEWS

8 listopada 2005

Zaczyna obowiązywać wykaz towarów, które podlegają zgłoszeniu (obowiązkowi zgłoszenia komendantom wojewódzkim policji oraz Państwowej Straży Pożarnej), minister Infrastruktury w rozporządzeniu, które właśnie wchodzi w życie, sprecyzował warunki, na jakich się tego dokonuje. Wykaz zawiera 8 pozycji. Znalazły się w nim m.in. niektóre gazy, nawozy na bazie azotanu amonowego oraz materiały promieniotwórcze. W zgłoszeniu powinny się znaleźć: numer rozpoznawczy towaru i jego nazwa (zgodnie z umową ADR), numer klasy, ilość towaru i sposób jego przewozu, planowana trasa i miejsce oraz czas rozpoczęcia przewozu.