Legislacja

Troska wspólna. Opinie podzielone. Nie spierajmy się o szczegóły!

9 grudnia 2020

Troska wspólna. Opinie podzielone. Nie spierajmy się o szczegóły!
8.12.2020. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD (transmisja) [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym odbyły się dwa posiedzenia, których przedmiotem był rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Obradował Parlamentarny Zespół ds. BRD oraz Parlamentarny Zespół ds. Obrony Praw Kierowców – oba w formule spotkań on-line.

Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD otwierając obrady powitała obecnych parlamentarzystów, przedstawiciela Krajowej Rady BRD, zaproszonych gości oraz reprezentantów strony społecznej, mediów.

Projekt. Założenia - rządowego projektu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 802) w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych wchodzących na jezdnię - zaprezentował Konrad Romik, dyrektor - sekretarz Krajowej Rady BRD. Mówca przywołał wyniki badania zachowań pieszych i relacji pieszy-kierowca - przeprowadzonego w okresie wrzesień-grudzień 2018 roku. – Projektowana regulacja – zdaniem wnioskodawcy, zdaniem resortu – przede wszystkim wskaże i wymusi pewne zachowania na kierujących pojazdem, a przede wszystkim obowiązku dokładnej obserwacji nie tylko samego przejścia dla pieszych (z definicji ustawowej), ale również i w okolicy, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych – informował, iż dotyczy to bezpieczeństwa nie tylko pieszych znajdujących się na przejściu, ale także tych, którzy na nie wchodzą z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Dyskusja. Poseł Franciszek Sterczewski pytał m.in. o definicję pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych, uznając tę zaproponowaną za bardzo ogólną. Kilka konkretnych pytań do projektodawców miała także posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślając równocześnie, iż zgadza się z jego głównym założeniem projektu. Mówiła: – Też mam wątpliwości, czy detale, szczegóły tego projektu, faktycznie przysłużą się poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mówiła o znaczeniu przepisu redukcji prędkości nie tylko w obszarze zabudowanym, ale także poza nim. Zwróciła też uwagę na proponowane – w jej ocenie zbyt krótkie - 14. dniowe vacatio legis ustawy w powiązaniu z kampanię edukacyjną, czy informacyjną dla uczestników ruchu drogowego, w szczególności kierowców. Wiele mówiono o pieszym wchodzącym czy zbliżającym się do przejścia; o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności przez kierowcę i pieszego; o wtargnięciu pieszego na jezdnię; o pieszym na przejściu a korzystającym z telefonu (urządzenia elektronicznego); o ograniczeniu prędkości jazdy w godzinach nocnych itd. itd. Zachęcamy do wysłuchania debaty [kliknij].

Apel. Po raz kolejny – podobnie jak podczas konsultacji – okazało się, że choć cel ustawy jest dla wszystkich oczywisty, konkretne rozwiązania już nie. Redaktor Łukasz Zboralski apelował: - Chcę przypomnieć, że my nie mamy roku spóźnienia, mamy dekadę spóźnienia! Chciałbym, żebyście przypomnieli sobie Państwo skąd wzięła się dyskusja (…) Żebyśmy wreszcie dobrze wdrożyli do prawa polskiego Konwencję Wiedeńską, czego nie zrobiliśmy w Polsce. (…) Jeżeli będziemy pamiętali skąd wzięła się potrzeba doprecyzowania prawa to nie będziemy się spierali o szczegóły. (…) Chciałbym Państwa poprosić, żebyście wzięli pod uwagę, że może jest to przez dekady jedyna szansa na uregulowanie tych spraw w Polsce. My taką szansę zaprzepaściliśmy właśnie 10 lat temu.

Dziś posiedzenie Komisji Infrastruktury. Debata będzie poświęcona projektowi rządowemu, ale też projektom poselskim, odbędzie się pierwsze czytanie. (jm)