Legislacja

Tzw. Pakiet deregulacyjny już po 2. czytaniu

23 lipca 2020

Tzw. Pakiet deregulacyjny już po 2. czytaniu
13. posiedzenie Sejmu RP - 22.7.2020. Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Rafał Weber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Sejm RP / Rafał Zambrzycki). iTV Sejm Transmisje. 22.7.2020. 13. posiedzenie Sejmu RP [kliknij]

W Sejmie RP w dniu wczorajszym rozpoczęto prace w ramach 13. posiedzenia (22, 23 i 24 lipca). W porządku obrad m.inn. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 388 i 503) - sprawozdawał poseł Piotr Król. W trakcie drugiego czytania zgłoszono kolejne poprawki.

Generalnie projekt został zaopiniowany pozytywnie - jako niosący ułatwienia i uproszczenia dla obywateli, przedsiębiorstw, procedur administracyjnych. Zgłoszono propozycje uzupełnień i wątpliwości, zadano pytania. Np. w sprawie propozycji regulacji czasowego wycofania z ruchu pojazdów osobowych; po co ponowna legalizacja tablic, które obywatel może zachować na całe życie; dlaczego kupujący samochód u autoryzowanego dealera może skorzystać z luksusu upoważnienia go do załatwienia formalności związanych z rejestracją, a inni (kupujący samochody używane) już nie; dlaczego musi być to autoryzowany dealer, a nie nieautoryzowany; legalizacja systemu teleinformatycznego; dostęp i bezpieczeństwo danych polskich kierowców; prosta ścieżka osobista rejestracji samochodów, czy salony samochodowe zrobią to za darmo, czy nie można zrobić prostej drogi elektronicznej np. przy wykorzystaniu systemu ePUAP; czy niezbędne zniesienie karty pojazdu czy nalepki kontrolnej i inne.

- Transformacja cyfrowa nie dokonuje się z dnia na dzień - mówiła Wanda Buk w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji. - Nie dokonuje się jednym przepisem, w taki sposób że rozszerzamy katalog podmiotów, które mogą zarejestrować nabywany pojazd. Trzeba zrobić analizę potrzeb, trzeba zrobić analizę dostępności sprzętu, trzeba zrobić analizę tego jak wyglądają kompetencje w wydziałach komunikacji. To nie jest prosta rzecz. To musi być precyzyjnie zaplanowany proces. To, co dzisiaj robimy to jest pierwszy etap. Decydujemy się dzisiaj, aby dać to co jest możliwe. I właśnie w tym kierunku zmierzamy.

- Część poprawek, które do nas dotarły być może będzie przyjęta. Jutro - z tego co wiem - posiedzenie Komisji Infrastruktury i będziemy się do nich bezpośrednio odnosić. Część z nich będzie miała pozytywną rekomendację Ministerstwa Infrastruktury - deklarował w imieniu Ministerstwa Infrastruktury, wiceminister Rafał Weber.

Procedowanie projektu ustawy trwa. Projekt ponownie został skierowany do Komisji Infrastruktury. O godz. 1100 - 23. lipca rozpoczęło się posiedzenie Komisji Infrastruktury poświęcone rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (jm)

(fot. Sejm RP – Rafał Zambrzycki)