Legislacja

Unijne zalecenia w sprawie karty parkingowej

7 marca 2008

Opublikowano zalecenie z dnia 3 marca 2008 r. Rade Unii Europejskiej w sprawie dostosowania zalecenia 98/376/WE w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w związku z przystąpieniem Republiki Bułgarii, Republiki Cypryjskiej, Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Malty, Republiki Słowackiej, Republiki Słowenii, Republiki Węgierskiej, Rumunii i Rzeczypospolitej Polskiej. Zalecono odpowiednio zmienić zalecenie Rady 98/376/WE z dnia 4 czerwca 1998 r. w sprawie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Źródło Dziennik Urzędowy UE L 2008.63.43