Legislacja

Ustawa o recyklingu pojazdów zmieniona

2 lipca 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustwy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (2015.933). Ustawodawca dokonuje zmian m.inn. w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Tu w rozdziale 2 zatytułowanym “Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu”. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.