Legislacja

W aktualizacji ePD tekst ujednolicony kodeksu drogowego

28 grudnia 2012

I ostatnia w 2012 roku aktualizacja zbioru aktów prawnych elektronicznePrawoDrogowe. W niej:

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 28.12.2012 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt

Stanowiska Rządu do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks wykroczeń

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie

z dnia 19 grudnia 2012 r. o sprostowaniu błędu

Zarządzenie

w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Ustawa

o ubezpieczeniach obowiązkowych

Ustawa

o podatku od towarów i usług

Ustawa

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ustawa

o opłacie skarbowej

Ustawa

o swobodzie działalności gospodarczej

Rozporządzenie

w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431