Legislacja

W taryfikatorze punktów jest też ulga dla kierowców

15 kwietnia 2012

Nowe rozporządzenie przewiduje tylko jedną małą ulgę, polegającą na tym, że pierwsze punkty kierowcy będą dostawać za przekroczenie prędkości powyżej 10 km/h ponad dozwoloną. I oto jak zapisane zostało to ustalenie w podpisanym przez ministra rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego:

E

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Rodzaj czynu

Kwalifikacja prawna czynu

Punkty karne

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

01

- powyżej 50 km/h

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.

albo § 27, § 31 ust.1 lub § 81 ust. 1 i 2 z.s.d.

albo

art. 21 ust. 4 p.r.d.

10

02

- od 41 do 50 km/h

art. 92a k.w.

8

03

- od 31 do 40 km/h

albo

6

04

- od 21 do 30 km/h

art. 97 k.w.

4

05

- od 11 do 20 km/h

2

07

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

art. 90 k.w.

art. 19 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

2

W części E “Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości” wykreślono kod E 06 (przekroczenie prędkości od 6 do 10 km/h). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy pomocy urządzeń rejestrujących - zarówno stacjonarnych jak i przenośnych, dopuszczalne jest ujawnianie naruszeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 10 km/h. W tej sytuacji jedynie w przypadku policjantów używających ręcznego miernika prędkości możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności kierującego, który przekroczył dopuszczalną prędkość w granicach od 6 do 10 km/h. W celu ujednolicenia sposobu postępowania wobec kierowców naruszających przepisy dotyczące dopuszczalnej prędkości, bez względu na sposób, w jaki dokonano pomiaru, zasadnym jest dokonanie powyższej zmiany - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.

Taryfikator punktów obowiązuje w Polsce od 1993 r. Pierwszy w Europie wprowadzili Niemcy w 1974 r.

Słowa kluczowe mandaty prędkość punkty karne