Legislacja

Wspólny wniosek RPO i Prokuratora Generalnego ws. Zatrzymywania praw jazdy

6 października 2015

Jak poinformował Rzecznik Praw Obywatelskich - wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zatrzymywania praw jazdy z 17 września 2015 r. został - zarządzeniem Prezesa TK - połączony z wnioskiem Prokuratora Generalnego z 18 września 2015 r. Z uwagi na tożsamość przedmiotu sprawy wnioski zostaną rozpoznane łącznie pod wspólną sygnaturą akt K 24/15.