Statystyka

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 2)

16 listopada 2021

Janusz Popiel. Ważne analizy, ale też wątpliwości (część 2)
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ocena rządowej „Oceny skutków regulacji”. Mity i fakty” 

(dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw)

W części dotyczącej poprawy bezpieczeństwa przez zaostrzenie kar za wybrane wykroczenia drogowe, ustawodawca szeroko stara się uzasadnić potrzebę takich rozwiązań. Tyle, że uzasadnienie nie jest oparte o rzetelną analizę dostępnych danych dotyczących stanu bezpieczeństwa na polskich i unijnych drogach. Zawiera również błędy merytoryczne i przekłamania.

(…). Część nr 2:

         Jak widać, już przy prowadzeniu pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu, w Polsce kary są znacznie surowsze niż w kraju naszych południowych sąsiadów. Podobnie przedstawia się porównanie z naszym północnym sąsiadem, czyli Szwecją.

         Szwedzi szeroko stosują programy leczniczo-reedukacyjne i związane z montowaniem blokad antyalkoholowych. Program blokad jest dobrowolny i dotyczy wszystkich rodzajów uprawnień. Czas trwania programu wynosi jeden lub dwa lata w zależności od stężenia alkoholu we krwi. Jeden rok dotyczy kierujących, u których wykryto stężenie alkoholu we krwi pomiędzy 0,2, a 0,9 prom. Dwa lata dla skazanych recydywistów i osób skazanych za jazdę pod wpływem powyżej 1,0 prom.

         W zdecydowanej większości krajów Europy penalizacja, dla „standardowych” kierujących pod wpływem alkoholu zaczyna się od 0,5 prom. i jest uzależniona od stwierdzonego poziomu BAC.

          Program montowania blokad alkoholowych jest proponowany wszystkim ujawnionym, kierującym pojazdami samochodowymi, u których zawartość alkoholu we krwi przekraczała 0,8 prom. Blokadę można montować maksymalnie na okres 1 roku (od maja 2020 r., poprzednio 6 miesięcy), jednak sąd może go przedłużyć do 5 lat. W związku z montowaniem blokady alkoholowej, jako alternatywy dla zawieszenia uprawnień, komisja lekarska może wydać opinię o zwrocie prawa jazdy z zastrzeżeniem spełnienia przez kierującego określonych warunków:

* zainstalowania na własny koszt, zatwierdzonej blokady alkoholowej, w pojeździe, którym jeździ,

* przeprowadzenia kontynuacji kontroli medyczno-psychologicznej, tj. konsultacji dotyczącej uzależnienia od alkoholu.

         W 2019 r. we Francji przeprowadzono 9 033 797 kontroli na zawartość alkoholu u kierujących, z czego 303 385 było pozytywnych (3,4%). Z tego 8 816 589 kontroli stanowiły kontrole prewencyjne lub związane z naruszeniami przepisów, a 217 208 kontroli związanych było ze zdarzeniami drogowymi. W przypadku tych ostatnich wskaźnik pozytywny wyniósł 9,1%, przy czym zakres kontroli nie dotyczył wszystkich uczestniczących w zdarzeniach.

         Szacuje się, że zgony na drogach związane z alkoholem stanowią ok. 32% ogólnej liczby zgonów związanych z wypadkami.  Na podstawie szacunków, w 2019 r. w wypadkach z udziałem kierującego pojazdem, który był pod wpływem alkoholu, zginęło 1052 osoby (rok wcześniej 985).

         Warto dodać, że od 1 lipca tego roku, wszystkie supermarkety i sklepy prowadzące sprzedaż alkoholu (łącznie z internetowymi) muszą również oferować sprzedaż i wyraźnie eksponować testy chemiczne i elektroniczne urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu. Nieprzestrzeganie przepisu grozi karą grzywny od 675 do 1875 euro.

         Hiszpania zaadoptowała system stawek dziennych w wysokości od 2 euro za dzień do maksimum 400 euro za dzień. O wysokości decyduje sąd opierając się na rodzaju naruszenia i stwarzanego zagrożenia dla bezpieczeństwa.

         Według danych włoskiej policji drogowej, od 1 stycznia, do 15 grudnia 2019 r. wykonano 1 264 314 testów na zawartość alkoholu. Ujawniono 23 800 kierujących pod wpływem alkoholu. Stanowiło to 1,9% ogółu kontrolowanych. Szczególną uwagę zwracano na testowanie w okresie weekendów - „Saturday night effect”. Na 195 533 kontrole weekendowe 5,7% przyniosło pozytywny wynik.

         Porównując sankcje karne obowiązujące w Polsce z sankcjami w Czechach, Szwecji, Francji, Hiszpanii i Włoszech, szczególnie odnoszące się do kierujących po użyciu alkoholu, rozwiązania obowiązujące w naszym kraju są wyjątkowo restrykcyjne.

         W 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami samochodowymi i motocyklami, którzy byli „pod działaniem” alkoholu, w stosunku do 2010 r. spadła o 16%. Nie jest znana liczba ofiar śmiertelnych wypadków, w których kierujący byli po spożyciu alkoholu. W 2019 r., na ogólną liczbę 326 ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem osób pod działaniem alkoholu, tej grupie uczestników ruchu drogowego przypisano sprawstwo w 165 przypadkach (50,6%)

         Niewiele wspólnego z prawdą, jest twierdzenie, że w przeciwieństwie do Polski, w innych krajach Unii kierujący przestrzegają ograniczeń prędkości.

         Według badań, jazda z prędkością przekraczającą obowiązujące limity jest powszechnym zachowaniem kierujących pojazdami samochodowymi i motocyklami. Jak deklaruje Komisja Europejska (2015 r.), 40 do 50% kierujących w krajach Europy jeździ szybciej niż dozwolona prędkość, a od 10 do 20% przekracza te prędkość o więcej niż 10 km/h.

          Fakt przekraczania dozwolonej prędkości znajduje potwierdzenie w badaniach REDUCING SPEEDING IN EUROPE 2019 PIN Flash Report 36. Zgodnie z wynikami tych badań, wśród krajów, które monitorują poziomy przestrzegania prędkości na drogach miejskich (obszar, teren zabudowany) w całym kraju, od 35 do 75% obserwowanych prędkości pojazdów była wyższa niż prędkość dozwolona. W Polsce, aż 75% obserwowanych pojazdów przekraczało prędkość administracyjnie dozwoloną na obszarze zabudowanym, w Irlandii było to 68% (krajowe drogi miejskie), 56% w Słowenii, 52% w Wielkiej Brytanii, 50% w Danii, 49% w Serbii, 46% w Austrii, Francji i Norwegii, 43% w Czechach, 36% w Belgii, 35% w Szwecji i 10% w Irlandii (tyle, że na drogach osiedlowych.

         Na drogach poza terenem (obszarem) zabudowanym z ograniczeniem prędkości do 90 km/h najwięcej przekroczeń prędkości miało miejsce w Belgii (na drogach z czterema pasami ruchu), prędkość przekraczało 57% kierujących, 48% w Szwecji, 44% w Hiszpanii, 43% w Portugalii, 40% w Polsce, 35% w Czechach, 32% we Francji, 29% w Belgii (drogi o jednym pasie w jednym kierunku), 27% w Estonii i 14% w Słowenii.

Źródło:  https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-flash-report-36-Final.pdf

Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia ALTER EGO

cd. (część 3)