Legislacja

Zaliczki na leczenie dla ofiar wypadków drogowych

13 listopada 2009

Ministerstwo sprawiedliwości kończy prace nad przepisami, które umożliwią wypłacanie zaliczek poszkodowanym w wypadkach drogowych - poinformował minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Według projektowanych przepisów prokurator lub sąd będzie mógł zdecydować o wypłacie zaliczki przez firmę ubezpieczeniową jeszcze przed ostateczną decyzją o wypłacie odszkodowania. - Chodzi o sytuację, w której stan zdrowia takiej osoby wymaga natychmiastowego wsparcia finansowego - wyjaśnił minister. Dodał, że ostateczną decyzję co do wysokości odszkodowania, tak jak teraz, będzie podejmował sąd.Minister podkreślił, że obecnie poszkodowani zbyt długo czekają na wypłatę odszkodowania. - Jakże często dramat tych osób polega na tym, że muszą one czekać wiele miesięcy na pieniądze, które są im potrzebne na leczenie, rehabilitację albo w związku z tym, że tracą możliwość wykonywania pracy - powiedział Kwiatkowski. Zasada ta obowiązywałaby wobec osób, które są ubezpieczone. - To rozwiązanie dotyczy osób, do których te pieniądze i tak trafią. Nie mówimy o nałożeniu dodatkowych obowiązków. (...) Jestem głęboko przekonany, że nie wpłynie to na wzrost składki - mówił minister sprawiedliwości. - Projekt w najbliższym czasie wpłynie do uzgodnień międzyresortowych i mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie mógł nad nim podjąć prace parlament - dodał Kwiatkowski. Projekt w najbliższym czasie wpłynie do uzgodnień międzyresortowych i mam nadzieję, że na początku przyszłego roku będzie mógł nad nim podjąć prace parlament.