Legislacja

Zapowiedź podniesienia opłat za kursy reedukacyjne i inne

13 czerwca 2022

Zapowiedź podniesienia opłat za kursy reedukacyjne i inne
Posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. On-line - 10.6.2022

Resort infrastruktury zapowiedział podniesienie opłat za kursy reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. To niezwykle ważna informacja w kontekście wielomiesięcznych starań, a przede wszystkim dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadeklarowano niezwłoczne podjęcie stosownych działań legislacyjnych. Dodajmy - potrzebna tu zmiana na poziomie ustawowym.

W ubiegłym tygodniu Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, przedstawiciel Związku Województw RP w Zespole ds. Infrastruktury, rozmowę z redakcją tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS podsumował następująco: - Udział w kursie reedukacyjnym nie jest nagrodą za dobre sprawowanie. Poza oczywistymi celami edukacyjnymi, prewencyjnymi, jest to narzędzie dyscyplinujące niepoprawnych kierowców, więc powinno „odstraszać”, zniechęcać do łamania przepisów. Jeśli kurs będzie kosztował 500 złotych, ten cel może nie zostać osiągnięty [kliknij]. Dziś już możemy poinformować, iż w trakcie posiedzenia roboczego Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, resort infrastruktury zapowiedział podniesienie opłat za kursy reedukacyjne. W komunikacie opublikowany po posiedzeniu czytamy: - Kursy reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego nie służą wydawaniu uprawnień, lecz są formą resocjalizacji kierowców, którzy otrzymali maksymalną liczbę punktów karnych. Dlatego opłaty za udział w szkoleniu nie mogą być zbyt niskie. Tym bardziej, że zorganizowanie kursów przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego obejmuje nie tylko udostępnienie sal, ale przeprowadzenie warsztatów tematycznych, które poprowadzić muszą specjaliści z różnych dziedzin, w tym psychologii czy prawa o ruchu drogowym. Jest to zatem kosztowne. Te argumenty przedstawione przez mec. Rafała Cieślika ze Związku Województw RP podczas spotkań odbywających się w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekonały resort infrastruktury do tego, aby złożyć deklarację zmiany przepisów tak, aby opłaty za kursy wzrosły czterokrotnie. (…) Wymaga to zmian na poziomie ustawowym, ponieważ rozporządzenie nie może przewidywać wyższej opłaty niż pozwalają na to przepisy rangi ustawowej.

Przywołane spotkanie robocze Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, obyło się 9 czerwca br. [kliknij]. Ze strony resortu w nim uczestniczyli m.in.: wiceminister Rafał Weber, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter oraz dyrektor Departamentu Prawnego Ministerstwa Infrastruktury Marcin Przychodzki. Związek Województw reprezentowali: mec. Rafał Cieślik (ZWRP), Marciusz Pauba (kierownik Wydziału ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), Tomasz Matuszewski (zastępca Dyrektora WORD Warszawa). Zapowiedzi te zostały potwierdzone podczas posiedzenia Zespołu do Spraw Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 10 czerwca.

W tym samym trybie obok zmian opłat za kursy reedukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, do takiego samego poziomu, mają być podniesione także opłaty za kursy reedukacyjne w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Jak się dowiadujemy - strona samorządowa nie rezygnuje ze starań o spotkanie z ministrem Andrzejem Adamczykiem w celu omówienia kondycji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i egzaminatorów [kliknij]. (jm)