Legislacja

Zmiana rozporządzenia dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu

19 lipca 2021

Zmiana rozporządzenia dot. dopuszczenia pojazdu do ruchu
(fot. PIXELS)

Rządowe Centrum Legislacji (nr z wykazu 139) opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szcz.egółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach [kliknij].

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z przepisami art. 73d ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517) wchodzącymi w życie z dniem 4 września 2021 r. Przepis ten (art. 73d ust. 4 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) nakłada na Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego obowiązek udostępnienia organom rejestrującym pojazdy bazy punktów kontaktowych przedstawicieli producentów pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązek udostępnienia tym organom określanych w procesie homologacji wzorów podpisów zamieszczanych na wydawanych dokumentach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy. Projekt oddziałuje na samorządowe organy rejestrujące pojazdu. Projekt zostanie przesłany do konsultacji środowisk reprezentujących: przedstawicieli branży motoryzacyjnej, producenta dokumentów komunikacyjnych, przedstawicieli organów samorządowych dokonujących rejestracji pojazdów. Obecnie trwają uzgodnienia międzyresortowe.

Projekt został opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, planowane wejście w życie – z dniem 4 września 2021 r. (jm)