Legislacja

Zmienione przepisy do poprawki?

11 czerwca 2015

950d868c35d6357b46aaa62b201046021bbd2f27

(519-14 fot. jola michasiewicz)

Nowe, surowsze, przepisy w ruchu drogowym obowiązują zaledwie od dwóch tygodni. Policja zabiera uprawnienia za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym. Recydywista w tym zakresie, aby odzyskać uprawnienia będzie musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. I tu pojawia się problem, który dotyczy kierowców posiadających uprawnienia do więcej niż jednej kategorii. Zatrzymane prawo jazdy motocykliście skutkuje brakiem możliwości jazdy także samochodem osobowym czy ciężarowym. “Dziennik Gazeta Prawna” komentuje: i o ile wydaje się logiczne, że zatrzymanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości osobówką powinno skutkować również niemożliwością prowadzenia np.autobusu, to w przypadku posiadaczy także prawa jazdy kat. T (traktor) jest to dyskusyjne. Tymczasem z nowych przypisów wynika, że jeśli przekroczył prędkość o 50 km/h samochodem, motocyklem czy ciężarówką, nie będzie przez trzy miesiące poruszać się także traktorem, choć trudno się spodziewać, aby tym pojazdem był w stanie drugi raz popełnić podobne wykroczenie. I tak rolnik może obligatoryjnie utracić możliwość jazdy traktorem. Posłowie już apelują o nowelizację przepisów w odniesieniu do rolników. Inaczej MSW: Zachowania te stanowią realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ponadto rozwiązania te obowiązują wszystkie grupy zawodowe, w tym np. zawodowych kierowców. Dopuszczenie jakichkolwiek wyjątków od tej zasady stanowiłoby złamanie zasady równości wobec prawa, chronionej w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - tłumaczy Małgorzata Woźniak, rzeczniczka resortu. Natomiast Adam Jasiński,prawnikspecjalizujący się w ruchu drogowym, ma jednak wątpliwości, czy ustawodawca nie poszedł o krok za daleko. Tym bardziej, że zatrzymanie prawa jazdy nie podlega kontroli sądowej, co może stanowić ograniczenie prawa do sądu.