Przegląd prasy

05 Małgorzata Kaniewska: Dobra reputacja przewoźnika

6 listopada 2015

64395f453bd440df1864722b51d26b5f5ca5a27b

(527-15 fot. jola michasiewicz)

Małgorzata Kaniewska (fot.), dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Powiatu Poznańskiego, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji wygłosiła referat zatytułowany: “Dobra reputacja przewoźnika”.

Po pierwsze zanalizowała sam termin “dobra reputacja przewoźnika”, odpowiedziała na pytanie o jej elementy, aby następnie przejść do zastosowania “dobrej reputacji przewoźnika” dla oceny pracy zawodowej tegoż. Przypomniała, iż jest to jeden z podstawowych wymogów w stosunku do przewoźnika, aby ten mógł dostać skwitowanie z działalności. Niekoniecznie jest to dobry termin dla oceny pracy zawodowej przewoźnika - podsumowała M. Kaniewska. Postawiła też pytania: - Nie wiem dlaczego obowiązują nas normy UE jednocześnie z naszymi normami - ustawami i rozporządzeniami? Czy mamy to wszystko jednocześnie stosować? I podsumowywała: dobrze byłoby, gdyby te normy były spójne. Dla przykładu w dyrektywie przedmiotowy termin jest określony bardzo szeroko. Za akt wyjątkowo nieprecyzyjny uznała ustawę o transporcie drogowym.

Elementem uniemożliwiającym przygotowanie pełnych ocen pracy przewoźników jest fakt, iż starostowie nie mają dostępu do wielu różnych baz danych - informowała Kaniewska. - Nie ma narzędzi do oceniania więc jak mają stwierdzić, że doszło do naruszenia - pytała. Rozwiązaniem - jej zdaniem - byłoby umieszczenie ocen przewoźników w Centralnej Ewidencji Naruszeń. Problem jest tu jednak podstawowy - w Polsce tej ewidencji nie ma.