Przegląd prasy

Konrad Romik. Niech to będzie rokosz edukacyjny

16 kwietnia 2021

Konrad Romik. Niech to będzie rokosz edukacyjny
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (fot. Jolanta Michasiewicz)

(od lewej góra) Jolanta Michasiewicz, Katarzyna Dobrzańska-Junco, Adam Próchnicki, Konrad Romik, Ewa Odachowska, Grzegorz Matuszewski, Jacek Mnich [kliknij] (fot. screen)

15. marca br. opublikowana została ustawa nowelizująca ustawę Prawo o ruchu drogowym. Czyli zakończony został etap legislacyjny, pojawiło się ogromne wyzwanie, aby o zmianach poinformować społeczeństwo. KRBRD pracuje nad przygotowaniem ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Będzie ona prowadzona przed 1. czerwca br. - dniem wejścia w życie nowych przepisów, ale jej fala uderzeniowa z tą datą. Zaplanowana została do końca roku i na lata następne. Sekretarz KRBRD w trakcie DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ apelował o współudziału w wydarzeniu. Mówił o rokoszu, podkreślając swoje poparcie i wskazując na wagę inicjatyw wojewódzkich, ale także tych lokalnych. Swój apel adresował do edukatorów, w tym wykładowców, instruktorów, egzaminatorów, nauczycieli: - Zachęcam do używania materiałów KRBRD, aktualnych i wcześniejszych jak np. kapania virualowa pokazująca relacje kierowca-pieszy. Podkreślił znaczenie pracy edukacyjnej we wszystkich grupach wiekowych, edukacji systemowej.

DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ [kliknij]. W trakcie kolejnej debaty z cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, która odbyła się 15.4.br. Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego informował o przygotowywanej ogólnokrajowej kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęconej zmianom w ustawie - Prawo o ruchu drogowego. Wskazywał, iż celem podstawowym uchwalonego aktu jest poprawa bezpieczeństwo ruchu drogowego, a przede wszystkim jego pieszych uczestników na przejściu dla pieszych, też kwestie jazdy z bezpieczna prędkością i innych wchodzących w życie z dniem 1. czerwca.

Kampania informacyjno-edukacyjna. Jak zostało zapowiedziane będzie to kampania największa w historii KRBRD. - Jeżeli chodzi o siłę możliwości projektowych do tej kampanii to rzeczywiście jest to jedna z największych kampanii, którą przeprowadzamy. Jest też trudność w temacie realizacji tego potężnego zadania ponieważ my jesteśmy odpowiedzialni za działania ogólnokrajowe i szeroko ogólnokrajowe z zasięgiem do maksymalnej liczby osób społeczeństwa polskiego. Jednocześnie my uczestnicy ruchu drogowego jesteśmy grupą bardzo szeroką. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Więc ogólnie dla ogółu społeczeństwa powinniśmy to zrealizować. Oczywiście pod względem możliwości środków - o które Sekretariat KKRBRD wraz z ministerstwem walczyły już w zeszłym roku - możemy powiedzieć że dysponujemy mechanizmem finansowym, który umożliwia nam zagwarantowanie szerokiego dotarcia. Podkreślił, iż wykorzystywane będą wszystkie środki przekazu od centralnych, poprzez regionalne i lokalne, a także wiele narzędzi stwarzających nowe możliwości. Chodzi o jak najszerszy zasięg akcji.

W tej chwili wzywam Państwa - tak ja zostało to powiedziane - do wspólnego wysiłku w zakresie kwestii edukacyjno-komunikacyjnych. To jest ten czas. Od 1. czerwca i wcześniej powinniśmy wszyscy uderzyć z tematem komunikacji. Pamiętajmy, iż ta komunikacja nie może się zatrzymać 1. czerwca i na tym koniec. Właśnie nie! My chcemy, kontynuować to od okresu przed wejściem w życie tych przepisów i do końca roku. Chcemy zrobić w ten sposób, aby ta edukacja była do końca tego roku i w latach następnych. (…) Cały ciężar edukacyjny będziemy dźwigać też po 1. czerwca. Nie tylko przed - jako vacatio legis, ale też po.

Rokosz edukacyjny. - Jesteśmy w trakcie realizacji tego zadania. Mam nadzieję, że wszystko będzie na dobrej drodze choć sprawy covidowe bardzo wiele blokują. (…) Ktoś przed chwilą na czacie napisał, że Kraków wyprzedził ministerstwo - kontynuował swoje wystąpienie K. Romik, debaty odbywającej się w trybie on-line. - Ja się bardzo cieszę, bo przecież o to chodzi żeby nas - i Kraków, i Warszawa, i wszystkie szesnaście województw - wyprzedziło w tym temacie. Ja zachęcam do rokoszu edukacyjnego pod tym względem.

- Będziemy chcieli bardzo ściśle współpracować z kolegami z Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ta komunikacja powinna odbywać się również na poziomie lokalnym. Dotarcie z przekazem do ogółu społeczeństwa też nie zagwarantuje tylko i wyłącznie działanie Sekretariatu (…) - Dzisiaj to deklaruję i uważam że jest to nasz postulat, że edukacja jest systemowa, jest głównym i najważniejszym czynnikiem poprawiającym długofalowo stopień bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dostęp do materiałów informacyjno-edukacyjnych. Sekretarz KRBRD kontynuował: - Jednocześnie chciałbym Państwu powiedzieć, że każdy materiał zarówno dla członków Rady Krajowej, dla Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dla instruktorów, szeroko pojętych edukatorów z branży brd-owskiej - KAŻDY MATERIAŁ WYTWORZONY PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ JEST DO WASZEJ DYZPOZYCJI Z PODANIEM ŹRODŁA! (…) Wracam do kampanii chociażby z 2018 r. KIEROWCA-PIESZY, PIESZY-KIEROWCA (…)  - niepotrzebnie piszecie Państwo do Sekretariatu, czy możecie ich użyć. (…) Zachęcam do używania materiałów KRBRD. Szczególnie do powrotu do kampanii viralovej 3D, którą Państwo macie również w wersji angielskiej. To jest materiał do pokazania skutków złych relacji między kierującym pojazdem a pieszymi. (…)

Mówca podsumował: - Przed nami kolejne bardzo ważne wyzwanie i właśnie jak ważna praca egzaminatorów, instruktorów, edukatorów, nauczycieli, którzy z pasją realizują zadania. Mogę z całą odpowiedzialnością (…) jakie mamy w Polsce rezerwy możliwości edukowania czym jest bezpieczeństwo, czy niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. To jest ogromne wyzwanie. (…) Warto inwestować w edukację systemową. To co Państwo robicie, te wysiłki które wkładacie - informacyjne, edukacyjne - to są bardzo ważne działania, ale to nie mogą być wyłącznie działania realizowane przez Państwa. (…) Mam nadzieję te działania prowadzić z Państwem wspólnie. To wszystko zależy od naszego wspólnego wysiłku. I nawet te działania lokalne, małe mają tak samo ważne znaczenie jak kampania ogólnokrajowa realizowana przez Sekretariat KRBRD i ministra Andrzeja Adamczyka. (jm)