Przegląd prasy

O ograniczeniu ruchu elek

27 lipca 2009

W dniu 9 lipca 2009 roku w WORD w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie miasta w sprawie ruchu pojazdów nauki jazdy i pojazdów egzaminacyjnych. Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska i stanowić miało próbę rozwiązania problemu wzmożonego ruchu "Elek" w mieście. W spotkaniu udział wzięli: Marzena Dubowska - Przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białymstoku; Andrzej Franciszek Daniszewski - Dyrektor WORD w Białymstoku; Marek Grzegorz Trębicki - Z-ca Dyrektora WORD w Białymstoku; asp. Dariusz Pigiel - Przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku; Leszek Lulewicz - Przedstawiciel Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; Tadeusz Piotrowski - Prezes Społecznego Stowarzyszenia Szkolenia Kierowców w Białymstoku; Andrzej Sural - Przedstawiciel SSSK w Białymstoku; Jan Sańczyk - Przedstawiciel SSSK w Białymstoku; Krzysztof Janowski - Egzaminator Nadzorujący WORD w Białymstoku; Jan Owsieniuk - Kierownik Działu Egzaminowania WORD w Białymstoku; Ewa Szokal-Egird - Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD w Białymstoku. Podczas spotkania poruszono kwestie związane ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców oraz obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Przeanalizowano rozwiązania komunikacyjne na terenie miasta Białegostoku niezbędne do prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy. Zwrócono uwagę na problem znacznej ilości pojazdów nauki jazdy poruszających się po drogach miejskich, stanowiących utrudnienia w ruchu miejskim w godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego. Efektem spotkania były następujące konkluzje:

- konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta, stanowiących niezbędne do wykonania manewry podczas egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (wypracowanie wspólnego stanowiska SSSK i WORD w Białymstoku w spawie zmian w rozwiązaniach komunikacyjnych na terenie miasta w celu usprawnienia procesu szkolenia i egzaminowania);

- ograniczenie ruchu pojazdów szkoleniowych OSK na terenie miasta w godzinach "szczytu komunikacyjnego".

Słowa kluczowe korki pojazdy egzaminacyjne WORD