Przegląd prasy

Oferta WORD Warszawa dla ośrodków, instruktorów i kursantów

29 lipca 2013

f98955ed9572da5b596e224a87273a00397ab46a

Wojciech DROZD (fot.), egzaminator w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie

(Fot.: PD@N 470-1jm)

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Poprosiłam Pana o rozmowę jako koordynatora nowego, interesującego projektu WORD Warszawa. Chcecie umożliwić korzystanie z placu manewrowego, wcześniej oferowaliście taką możliwość? I jak duże było zainteresowanie? A dzisiaj - jak oceniacie Państwo - poprawi się zdawalność?

Odpowiedź Wojciecha Drozda (WORD Warszawa):Dopiero po wejściu w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku rozporządzenia MTBiGM w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2012.995 (R)) uzyskaliśmy prawo udostępniania - poza godzinami w których są przeprowadzane egzaminy państwowe - infrastruktury WORD w postaci placy manewrowych. Zgodnie z ww. rozporządzeniem place manewrowe ośrodków egzaminacyjnych w tym i nasz, muszą spełniać precyzyjnie określone wymogi. Chcemy, by miejsca przeznaczone do wykonywania zadań egzaminacyjnych były miejscami przyjaznymi dla osób przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Kandydat na kierowcę, który wykorzysta kierowaną przez WORD Warszawa do OSK ofertę, przystępując do egzaminu państwowego będzie poruszał się po znanym terenie, dzięki czemu będzie spokojniejszy i bez zbędnych emocji i stresu wykona zadania egzaminacyjne. Jak wszyscy wiemy stres przedegzaminacyjny jest wielkim wrogiem osób przystępujących do jakiegokolwiek egzaminu. W efekcie końcowym większa ilość osób powinna uzyskiwać pozytywny wynik z egzaminu państwowego.

Oferta kierowana do rzetelnych OSK, to kolejna szansa uatrakcyjnienia oferty, której efektem końcowym jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, tak wszystkim nam bliska.

Pytanie: Oferta dotyczy także wynajmu pojazdów egzaminacyjnych?

Odpowiedź:Udostępniamy wyłącznie nasze place egzaminacyjne poza godzinami w których są przeprowadzane egzaminy państwowe. Zapisy prowadzone będą przez Wydział Szkolenia i Bezpieczeństwa Drogowego (WSiBD). Dokumenty będzie można dostarczać osobiście do WSiBD lub w formie elektronicznej. Kierownik OSK lub osoba przez niego upoważniona, zainteresowana wykorzystaniem placu manewrowego zobowiązana będzie dostarczyć do WSiBD WORD:

a) wykaz instruktorów, których OSK upoważnia do nadzorowania osób realizujących jazdę próbną na placu manewrowym WORD; w przypadku zmian w wykazie dostarczonym do WORD, OSK będzie miał obowiązek dokonać jego aktualizacji,

b) wypełnioną kartę zgłoszenia, której wzór określony będzie w załączniku do regulaminu,

c) dowód w niesienia opłaty za udostępnienie placu manewrowego.

Pracownik WSiBD WORD wyda potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i rezerwacji terminu. OSK będzie mógł również przesłać e-mailem do WSiBD WORD wykaz instruktorów, wypełnioną kartę i potwierdzeniewygenerowanego elektronicznie wykonania przelewu sporządzonego na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz. 939 z zm.). Po przesłaniu dokumentów e-mailem, osoba zainteresowana otrzyma e-maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.

Pytanie:Kto i na jakich zasadach będzie mógł korzystać z jazd próbnych na placu?

Odpowiedź: Opracowaliśmy “Regulamin udostępniania placu manewrowego w WORD w Warszawie” w celu prowadzenia jazd próbnych” – tam wyjaśniamy istotę i procedury.

Oferta jest adresowana do szkół jazdy. Instruktor będzie odpowiedzialny za osobę, która będzie realizowała “jazdę próbną, a OSK za kierowanie instruktora z pojazdem i osobą na plac manewrowy. Plac manewrowy ośrodka egzaminowania ma służyć doskonaleniu umiejętności. Osoba odbywająca jazdę próbną będzie miała możliwość zapoznania się z placem manewrowym, na którym będzie zdawała egzamin państwowy. Wykona na nim zadania egzaminacyjne przewidziane dla określonej kategorii prawa jazdy. Przynajmniej częściowo unikniemy element stresu - o czym już mówiłem - a co jest tak ważne dla pozytywnego wyniku egzaminu państwowego.

Pytanie:Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo kursanta? WORD czy instruktor?

Odpowiedź:Podczas realizowania jazdy próbnej za osobę, pojazd, ewentualne spowodowanie szkody odpowiedzialny będzie OSK, w tym również instruktor, który nie zapobiegł jej powstaniu. Pracownik WORD obecny na placu manewrowym, będzie czuwał nad prawidłową realizacją zapisów wynikających z regulaminu, w tym nad prawidłowym - wynikającym z harmonogramu – wykorzystaniu placu manewrowego. W przypadku powstania szkód związanych np. z połamaniem tyczek, pachołków drogowych, separatorów ruchu instruktor będzie podpisywał zobowiązanie w imieniu OSK do pokrycia zaistniałej szkody.

Pytanie: Z cennika wynika, że udostępniacie plac i stanowiska przygotowane na wszystkie kategorie prawa jazdy. Czyli jest AM, A1, A2 i A za 45,50 zł, kat. B1 i B za 30,50 zł, kat. C za 45,50 zł oraz kat. B+E, C+E i D też za 45,50 zł.

Odpowiedź: Tak, to ustalone przez nas ceny obowiązujące, za każde rozpoczęte 30 minut. Dokumenty księgowe będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pytanie:Od kiedy ośrodki szkolenia będą mogli zapisywać się i korzystać z waszych placów manewrowych?

Odpowiedź: Zapisy uruchomimy 1 sierpnia br. Chcemy udostępnić place manewrowe w dniach 10 i 24 sierpnia br. od godz. 15.00. W zależności od potrzeb będziemy uruchamiali kolejne terminy, ale zasada główna, która obowiązuj, to udostępnianie placów manewrowych poza godzinami w których są przeprowadzane egzaminy państwowe.

Pytanie:To interesująca propozycja, informacje będą dostępne na Państwa stronie internetowej? Może jakiś numer telefonu?

Odpowiedź:Zapisów w zakresie udostępniania placy manewrowych będzie dokonywał Wydział Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 14.00, tel. (22) 59-76-741, 59-76-742 lub 59-76-744, e-mail: szkolenia@word.waw.pl

Dziękujemy za rozmowę, J. Michasiewicz (red. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS)

ac8d6f36cbc7598793ff69f664cd429708aadfaa

af26d1e7f5dc63c8003fb1e94feb3d0c7055c169

57f306456a8fe51313c653b297bee9b05992efe5

aa988a3efa8deb2ffb3c2e7b1e138ad041c40398

a1ebe7726adc5da62468e1f2bddb2b50c9af3a92

bd05a170af1b56a0503dd2e098d112e300049eed

9d876f13e8de7a69283f087d367cb6e398e7da9b

(Fot.: PD@N 470-1-7jm)