Przegląd prasy

Pieszy telefonujący. Oto co planuje resort

25 października 2022

Pieszy telefonujący. Oto co planuje resort
(fot. PIXABAY)

Od 17 września br. obowiązuje nowy taryfikator tzw. punktów karnych. Jeżeli kierowca w trakcie jazdy złamie zakaz korzystania z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki grozi mu 12 punków, ponownie przekroczy zakaz i już ma 24 punkty, a po ich przekroczeniu traci prawo jazdy. Poseł Artur Szałabawka dostrzega, iż podobnie niebezpieczne zachowania widzimy na przejściach dla pieszych, gdzie piesi - choć także nie powinni korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego - robią to. Poseł uznał, że jest fikcyjny. Już wiemy co odpowiedział resort.

Pytanie: Czy są prowadzone statystyki mandatowe dot. liczby pieszych korzystających z telefonów na przejściach dla pieszych (ilu pieszych zostało ukaranych mandatem od momentu wprowadzenia powyższego przepisu)?

Odpowiedź: Zgodnie ze statystykami gromadzonymi w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPOL) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2022 roku funkcjonariusze Policji ujawnili 2495 wykroczeń, polegających na korzystaniu z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia/przechodzenia przez jezdnię, torowisko lub przejście dla pieszych.

Pytanie: Czy planowane jest zwiększenie kar dla pieszych, którzy nie przestrzegają przepisu o zakazie korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych?

Odpowiedź: Nie można wykluczyć podjęcia takich działań w dalszej przyszłości. Na obecnym etapie Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego koncentrują swoje działania na zadaniach edukacyjnych, dotyczących uświadamiania pieszych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, tzn. również ograniczenia możliwości obserwacji otoczenia podczas korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych. Dotychczas takiego przepisu nie było w polskim prawie. Został on wprowadzony po raz pierwszy dla tego typu zachowań w dniu 1 czerwca 2021 roku. Zgodnie z nim za korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych grozi mandat w wysokości 300 PLN.

Pytanie: W jaki sposób planowane jest zwalczanie tego bardzo niebezpiecznego zachowania wśród pieszych?

Odpowiedź: Przykładem działania, mającego na celu zwalczanie korzystania przez pieszych z telefonów podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązujący od 1 czerwca 2021 roku zakaz korzystania z urządzeń elektronicznych, które używane w niewłaściwy sposób rozpraszają uwagę pieszego w trakcie przechodzenia przez jezdnię lub torowisko.

Drodzy piesi, przed wejściem na przejście chowajcie swojego smartfona do kieszeni! (jm)