Przegląd prasy

Punkty karne „po staremu”. Szkolenia redukujące jeszcze do 16 września 2022

29 grudnia 2021

Punkty karne „po staremu”. Szkolenia redukujące jeszcze do 16 września 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w życie wchodzi tzw. ustawa mandatowa (2021.2328 [kliknij]) i wydane - na podstawie tam zawartych delegacji - rozporządzenia. Jednak z wyjątkami. Jednym z nich są rozstrzygnięcia w kwestii tzw. punktów karnych. Podsumujmy: czekamy na publikację rozporządzenia w sprawie mandatów, natomiast tzw. punkty karne tymczasem bez zmian. Przypomnijmy: punkty regulowane są odrębnym rozporządzeniem, które zostanie zmienione, ale w późniejszym terminie. Do 16 września 2022 r. obowiązują zasady i punktacja „po staremu” - czyli wg obowiązujących zasad. W tym dostępne są nadal szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

To dwa odrębne rozporządzenia. Mandaty i tzw. punkty karne regulowane są dwoma odrębnymi rozporządzeniami:

* rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.p. 2003.208.2023, t.j. 2013.1624 z późn. zm.). Do końca br. w Dzienniku Ustaw powinno zostać opublikowane nowe rozporządzenie, które zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r.

oraz

* rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (2012.488) - to nowe wejdzie w życie 17 września 2022 r., w tym także załącznik nr 1 czyli „Wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczba punktów odpowiadająca tym naruszeniom”.

System tzw. punktów karnych. Od 17 września 2022 r. zaczną obowiązywać zmienione zasady i wysokości liczby tzw. punktów karnych. Ustawodawca zdecydowanie zaostrzy regulacje, szczególnie te adresowane do kierowców, którzy zasiadają za kierownicą po użyciu alkoholu. Obok znacząco podniesionych stawek mandatów i grzywien, zapowiedziano także zmiany odnoszące się do liczby tzw. punktów karnych:

- podniesiona zostanie liczba punktów: dziś za wykroczenie policjant może nałożyć punkty w skali 1-10. Od 17.9.2022 r. liczba ta wzrośnie do 15 punktów. Tyle pirat drogowy ma dostać np. za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, tuż przed nimi lub omijanie auta, które zatrzymało się przed pasami; tyle samo za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/godz. (również poza terenem zabudowanym) oraz jazdę po alkoholu (dziś maksymalną ilość, czyli 10. pirat drogowy otrzymuje np. za nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku). Maksymalną liczbę punktów przewidziano również za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu (10 punktów). Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 40 a mniej niż 50 km/h ma kosztować 13 punktów;

- poszerzona ma być lista wykroczeń, za które kierowca otrzymuje punkty;

- maksymalny limit punktów bez zmian. Doświadczony kierowca będzie mógł mieć maksymalnie 24 punkty;

- punkty mają być kasowane po dwóch latach i tu - uwaga - licząc od dnia zapłaty mandatu, czyli punkty nie będą zachowywane na kontach kierowców - jak to ma miejsce aktualnie - przez rok, a ten okres nie będzie liczony od daty popełnienia wykroczenia;

- zlikwidowane zostaną szkolenia redukujące liczbę punktów, dzięki którym kierowca może pozbyć się 6. punktów. Z takiej możliwości może skorzystać już tylko do 16 września 2022 r.


„Punktomania”. Informacja o obowiązujących z dniem 1 stycznia 2022 r. przepisami tzw. ustawy mandatowej spowodowała niezwykle zainteresowanie szkoleniami redukującymi liczbę tzw. punktów karnych. Kierowcy posiadający punkty postanowili skorzystać z możliwości pomniejszenia ich liczby. Tu jednak nastąpiło pewne niedoinformowanie. Zmiany przepisów - w tym zakresie - wchodzą w życie po upływie 9. miesięcy od dnia ogłoszenia” ustawy czyli z dniem 17. września 2022 r.(ustawa została ogłoszona 16 grudnia 2021 r.). Organizatorzy szkoleń, czyli wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, odnotowały nawet 100% wzrost deklaracji udziału. Mają prawo szkolić dalej, czyli do 16.9.2022 r. - W skali roku zanotowaliśmy wzrost na poziomie 100 procent. W listopadzie był prawdziwy boom. Mieliśmy 3 razy więc kursantów niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku - informowała redakcję „Dziennika Wschodniego„ Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie [kliknij]. Inaczej jest np. w Białej Podlaskiej, tu chętnych mniej: - Jest spokojnie. Nie widać zwiększonego zainteresowania kursami - informował Andrzej Kacik, egzaminator nadzorujący z WORD w Białej Podlaskiej.

Sprawdź swoje punkty karne. Kierowcy, którzy chcą sprawdzić ile mają tzw. punktów karnych mogą: zapytać o nie w Komisariacie Policji lub - za pomocą usługi systemu CEK 2.0 - uzyskać dostęp do aktualnych danych z ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego [kliknij]. (jm)