Przegląd prasy

Resort transportu gotowy do dalszych rozmów z Rosją

29 stycznia 2016

74f9f1bd5be7fd87d3905fa13d752917b67124d5

(532-7 fot. MIiB)

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: Strona rosyjska pozytywnie odpowiedziała na dzisiejszy apel wiceministra infrastruktury i budownictwa Jerzego Szmita o podjęcie rozmów na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 rok.

Na poniedziałek 1 lutego 2016 r. zostały zaplanowane rozmowy zespołów eksperckich w ramach posiedzenia polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Posiedzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Pozytywny wynik tych negocjacji pozwoli na spotkanie wiceministra Szmita z wiceministrem transportu Federacji Rosyjskiej Nikołajem Assaułem, które zostało wstępnie zaplanowane na 2 lutego 2016 r.

MIB podtrzymuje gotowość dalszych rozmów ze stroną rosyjską. Naszą intencją jest, aby rozmowy zakończyły się sukcesem, a porozumienie z Rosją zostało podpisane. Zaproponowaliśmy, aby miejscem kolejnej rundy rozmów była Warszawa lub Kraków. Zaproponowaliśmy także, aby na zasadzie wzajemności pojazdy, które wjechały  na podstawie zezwoleń z 2015 r. na terytorium drugiej strony przed 31 styczna 2016 r., mogły na ich podstawie powrócić do kraju rejestracji, jednak nie później niż do 15 lutego 2016 r. Przyjęcie tego rozwiązania będzie wymagało zgody strony rosyjskiej - powiedział wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podczas briefingu w sprawie przewozów drogowych między Polską a Rosją.

W briefingu, zorganizowanym 29 stycznia 2016 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wzięli również udział przedstawiciele organizacji przewoźników drogowych: Andrzej Bogdanowicz z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego, Jan Buczek ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Maciej Wroński ze Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Rosja zaproponowała przedłużenie pełnej ważności wszystkich zezwoleń z 2015 r. do 15 lutego 2016 r., jednak takie rozwiązanie nas nie satysfakcjonuje. Należy stanowczo podkreślić, że rozwiązania doraźne jedynie pogłębiają problemy przewoźników. Negocjacje powinny tymczasem doprowadzić do rozwiązań jednoznacznych. Polska jest na nie gotowa i z takimi propozycjami wychodzi - dodał wiceminister Jerzy Szmit.

Prowadzone od ubiegłego roku negocjacje ze stroną rosyjską m.in. w Warszawie i Swietłogorsku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Dodatkowo delegacja rosyjska, która sama zaproponowała Gdańsk na miejsce spotkania, nie przyjechała na zaplanowaną w dniach 28-29 stycznia 2016 r. kolejną turę negocjacji w ramach polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Tematem rozmów miały być zasady wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenie wysokości kontyngentu zezwoleń na 2016 rok.

To nie pierwszy w ostatnich latach przypadek, gdy rozmowy dotyczące zasad przewozu towarów pomiędzy Polską i Rosją prowadzone są praktycznie do ostatniej chwili, czyli wygaśnięcia dotychczasowych zezwoleń (tracą ważność 31 stycznia 2016 r.). Oznacza to, że polskie pojazdy ciężarowe powinny opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej najpóźniej 31 stycznia 2016 r., a rosyjskie - odpowiednio Polskę.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w GITD oraz organizacje zrzeszające przewoźników z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowały, że fiasko negocjacji będzie oznaczało dla polskich przewoźników konieczność opuszczenia terytorium Rosji do 31 stycznia 2016 r.

Podczas negocjacji w pierwszej kolejności, co podkreślają sami przewoźnicy, konieczne jest określenie zasad, na jakich mają być wykonywane przewozy w ramach transportu drogowego. Niestety Rosja wielokrotnie łamała  zawarte dotychczas porozumienia i ustalenia, zarówno dwustronne, jak i międzynarodowe. Dodatkowo Rosja podjęła działania administracyjne, mające na celu wyeliminowanie polskich przewoźników z rosyjskiego rynku. Wydana została ustawa federalna z lutego 2015 r. o kontroli przewozów międzynarodowych i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, które jednostronnie zmieniają dotychczasowe ustalenia. Ponadto wydany został dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z końca grudnia 2015 r., ograniczający przewozy tranzytem przez terytorium Rosji produktów objętych rosyjskim embargiem. Ogranicza to istotnie dostęp polskim producentom do rynków Azji środkowo-wschodniej.

Przedstawiciele przewoźników podkreślili, że w pełni popierają i akceptują stanowisko negocjacyjne MIB, prezentowane podczas rozmów ze strona rosyjską.

Gra, którą od jakiegoś czasu toczą przedstawiciele rosyjskiego ministerstwa transportu, jak i rosyjskich przewoźników, jest niekorzystna dla gospodarki obydwu krajów. Rosjanom wydaje się, że metodami administracyjnymi i nieczytelną grą mogą łamać międzynarodowe umowy i utrwalone międzynarodowe praktyki. Doprowadzili do przyjęcia przepisów, które eliminują nas z przewozów do Rosji - powiedział prezes ZMPD Jan Buczek. Przepisy rosyjskie odbieramy jako restrykcje dla polskich przewoźników wykonujących transport do Federacji Rosyjskiej. Rosja, poprzez podejmowane działania, dąży do wprowadzenia kolejnych utrudnień administracyjnych. Wierzymy, że Rosjanie podejmą rozmowy i obecną sytuację uda się rozwiązać - dodał Dyrektor Generalny OZPTD Andrzej Bogdanowicz. Agresywna polityka Rosji uderza przede wszystkim w rosyjskich przewoźników - powiedział Maciej Wroński, przewodniczący ZP TiLP. Polska jest zainteresowana swobodną wymianą gospodarczą, nie są blokowane przewozy - ani na wschód, ani do UE. Dzięki przekazanym Białorusi w ubiegłym tygodniu 10 tys. zezwoleń z puli podstawowej na przewozy, został zapewniony przepływ towarów przez wschodnią granicę. O problemach związanych z niewypełnianiem przez Rosję umów Komisja Europejska była wielokrotnie informowana, w tym już dwukrotnie przez ministra Andrzeja Adamczyka. Kwestia ta jest również zaplanowana jako temat rozmów ministra Adamczyka z unijną komisarz ds. transportu Violettą Bulc, które odbędą się 4 lutego 2016 r. Obecnie MIB analizuje dalsze, możliwe do podjęcia działania.