Przegląd prasy

Resorty zaproponowały zmiany kodeksu drogowego

6 maja 2020

Resorty zaproponowały zmiany kodeksu drogowego
„Rzeczpospolita” – 5.5.2020. Wiktor Farfecki. „Rząd chce karać za pisanie SMS-ów na pasach” [kliknij] (fot. screen)

Dziennik „Rzeczpospolita” dotarł do opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji stanowisk zgłoszonych w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, dotarł do stanowiska przesłanego przez Michała Warchoła, sekretarza stanu reprezentującego Ministerstwo Sprawiedliwości. Kilka innych resortów także zgłosiło swoje opinie do tego tak ważnego projektu. Nie były to jednak szczególnie rozbudowane analizy.

Propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości. Przywołany dokument to obszerna to 6. stronicowa opinia, która wskazuje, iż korzystanie z telefonów komórkowych i tym podobnych urządzeń podczas przechodzenia przez jezdnię przejściem dla pieszych jest wykroczeniem. Czyli pieszy telefonujący, sms-ujący, czy śledzący media społecznościowe będzie ukarany w oparciu o przepisy kodeksu wykroczeń.

Jak już wielokrotnie opisywaliśmy od bardzo wielu miesięcy trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdów mającej poprawić bezpieczeństwo pieszego. Poprawienie poprzez ograniczenie prędkości do 50 km/godz. w obszarze zabudowanym również w nocy, poprzez możliwość utraty prawa jazdy za przekroczenie obowiązującej prędkości o 50 km/godz. poza obszarem zabudowanym oraz poprzez przyznanie pierwszeństwa pieszych już przed wkroczeniem na przejście dla pieszych. Teraz resort sprawiedliwości sugeruje zmianę w art. 14 kodeksu drogowego. Zaproponowano przepis zakazujący „korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko albo przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych”.

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury. Resort infrastruktury propozycję - przywołaną powyżej - odrzucił uzasadniając, iż pieszy generalnie już przed przejściem powinien zachować szczególną ostrożność. Wskazano także na wyniki badań przeprowadzonych przez ITS, z których wynika, że tylko 5% pieszych przechodzących przez jezdnię rozmawia przez telefon, a tylko 2% np. sms-uje.

Inne postulaty. Obok Ministerstwa Sprawiedliwości swoje propozycje zgłosiły kilka innych resortów: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród zgłoszonych propozycji znalazł się postulat, aby sankcją odebrania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/godz. karać dopiero po jej dwukrotnym przekroczeniu lub aby całkowicie odstąpić od odbierania prawa jazdy na drogach ekspresowych i autostradach. Tu zacytujmy fragment tekstu „Rzeczpospolitej”: - Tych propozycji Ministerstwo Infrastruktury również nie uwzględniło. – Główne założenia nowelizacji, jak również termin jej wejścia w życie nie uległy zmianie – mówi rzecznik resortu Szymon Huptyś. Oznacza to, że nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca.

Jednak nie, ustawa musi trafić pod obrady rządu, do Sejmu, Senatu itd. Może oczywiście być procedowana w trybie przyspieszonym i obowiązywać od 1 lipca, ale czy tak będzie nie wiemy. Pozostajemy w przekonaniu, iż równie szeroka i merytoryczna dyskusja odbędzie się w obu izbach naszego Parlamentu. (jm)

RCL. UD53. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Uzgodnienia międzyresortowe. Ministerstwo Sprawiedliwości [kliknij

RCL. UD53. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Uzgodnienia międzyresortowe. Ministerstwo Cyfryzacji [kliknij]

RCL. UD53. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Uzgodnienai międzyresortowe. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji [kliknij]