Przegląd prasy

Rok działalności Ministerstwa Transportu

17 listopada 2006

Tylko od listopada 2005 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport (SPO-T) zostało wydanych 104 mln euro. W okresie ostatniego roku. z zakresu transportu Sejm uchwalił 10 ustaw oraz wydano 87 rozporządzeń - wynika z podsumowań ministerstwa transportu.

Za najważniejsze zadania zrealizowane w ciągu roku Minister uznał:

1. Przeprowadzenie modernizacji ok. 2000 km polskich dróg,

2. Zintensyfikowanie prac przygotowawczych projektów drogowych,

3. Znaczne zwiększenie absorpcji środków unijnych, pozwalające na uniknięcie ich zwrotu do UE,

4. Wzrost inwestycji kolejowych,

5. Radykalną poprawę warunków finansowych w ramach grupy PKP,

6. Przygotowanie programu rzeczowo - finansowego budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007 - 2013 z uwzględnieniem środków europejskich,

7. Uruchomienie zmian legislacyjnych, mających na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji,

8. Obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych dla klientów,

9. Urealnienie procesu realizacji inwestycji Terminal II na Okęciu

Słowa kluczowe drogowskazy Unia Europejska