Przegląd prasy

Społeczna misja nauczycieli jazdy w Krakowie

17 grudnia 2007

W dniu 28 listopada 2007 roku w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krakowie odbyła się konferencja metodyczna pod hasłem “Społeczna misja nauczycieli jazdy”. Organizatorami konferencji byli: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców i wydawnictwo Grupa IMAGE. W konferencji udział wzięło ponad 86 instruktorów - przedstawicieli krakowskich OSK. Celem konferencji było doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli jazdy, co w dłuższej perspektywie powinno przyczynić się do lepszej jakości szkolenia kandydatów na kierowców, a tym samym do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tematyka konferencji:

1) Sylwetka psychologiczna nauczyciela jazdy – Andrzej Markowski, psycholog transportu;

2) Odpowiedzialność prawna nauczyciela jazdy – Maciej Wroński, ekspert prawa drogowego;

3) Umiejętności dobrego kierowcy – Europejski Program OBSERWATOR – Witold Wiśniewski, prezes wydawnictwa Grupa IMAGE;

4) Kształtowanie właściwych postaw kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego – Andrzej Markowski, 

5) Potrzeby zawodowe instruktorów jazdy – Krzysztof Szymański, prezes Polskie Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców;

6) Ustawowy nadzór nad procesem szkoleniem kierowców – Małgorzata Grzesiak – przedstawiciel Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Krakowa;

7) Wykład ”“Niebezpieczne związki kierowcy” w ramach programu “Pijani Kierowcy – zero tolerancji w Małopolsce – Maria Kruk, przedstawiciel Pełnomocnika Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom;

8) Statystyka zdawalności oraz omówienie przyczyn niepowodzeń egzaminacyjnych – Marek Dworak z-ca dyrektora MORD w Krakowie.

Uczestnicy otrzymali Certyfikat udziału w konferencji wystawiony przez organizatorów oraz materiały informacyjno-szkoleniowe wspomagające pracę instruktorów. Konferencja była pierwszym szkoleniem nauczycieli jazdy w Krakowie, organizowanym przez MORD, które zawierało w swoim programie tematykę psychologiczną i dydaktyczną, a także udostępniło instruktorom program OBSERWATOR. Tematyka Konferencji spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem uczestników. Akces do udziału w tego typu szkoleniu, zgłaszali również liczni instruktorzy z OSK działających poza Krakowem.