Przegląd prasy

Strażnicy miejscy oraz egzaminatorzy w trosce o przyszłość i bezpieczeństwo na drogach

30 stycznia 2015

5ab5ad75dc995a3e409465f90fb80a252261eccb a2ad9a903e138b792e0301889c44f866c1563aef

e01fe7ed37bf750a1a1d71ef9685d5019d49e17d 686726ab38c864d084fb856f1ff97a16bba25066

a5efa1e573f8c20400610f08a3f73b2f1bdb9910

6e92e452d8750761051449f5f39a396e4582f56e

ae013db36daf7a3755bee4c24c82db7323b54ce5

a33d9854a615a67bfa4607a14fbb01ad7ae7d7f6

650cf6523b47679ee849f21aa94b654ffc95b3f0

07b1182b0ee411865dae85b4251e907bff8901fc

(512-64-73 fot. jola michasiewicz)

W Warszawie w siedzibie straży miejskiej odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla pracowników Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej m. st. Warszawy zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie. Omawiano zagadnienia: stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego; przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem tych dotyczących pieszych i rowerzystów; podstawę prawną regulującą szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej; metodykę prowadzenia zajęć wychowania komunikacyjnego w szkole poziomu podstawowego oraz miasteczku ruchu drogowego. Wykładowcy - egzaminatorzy, jednocześnie aktywnie i kreatywnie pracujący w strukturze BRD WORD Warszawa przywołali statystyki wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów, dokonali ich szczegółowej analizy, w uzasadnieniu o przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami; wiele mówiono o kształtowaniu bezpiecznych i kulturalnych zachowań na drodze. W roli głównej występował pieszy, ale także rowerzysta, omówiono warunki ich dopuszczenia do ruchu, manewry na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz zachowań na przejazdach i drogach rowerowych; obowiązkowe wyposażenie roweru oraz zasady uzyskiwania karty rowerowej. Te w oparciu o obowiązujące (2013.512) przepisy pomieszczone w rozporządzeniu ministra transportu ws. uzyskiwania karty rowerowej. Szczególnie interesujące były elementy praktyczne szkolenia, tak niezbędne podczas pracy szkoleniowej strażników w oparciu o Miasteczka Ruchu Drogowego i innych przygotowujących do egzaminu na kartę rowerową. Uczestnicy szkolenia zgłaszali wątpliwości związane z interpretacją obowiązującego prawa. Założonym celem szkolenia kadry pionu profilaktyki było wzmocnienie umiejętności przewidywania następstw niewłaściwych zachowań w ruchu drogowym, dostrzegania potencjalnych i realnych zagrożeń. Ci strażnicy znają najczęstsze przyczyny i skutki wypadków, znają przepisy prawa, w tym w zakresie prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na rowerzystów. Wykładowcy, to także praktycy szkolenia i egzaminowania, nawiązany więc został podczas szkolenia naturalny kontakt wzajemnej wymiany doświadczeń. Zgodnie uznano za nadzwyczaj istotne właściwe realizowanie programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży, do rodziców oraz nauczycieli. Jeżeli takie działania podejmują ludzie posiadający stosowne pedagogiczne wykształcenie i specjalne przygotowanie, a nadto odczuwający potrzebę podnoszenia swojej wiedzy i kwalifikacji, ludzie posiadający doświadczenie w pracy, ludzie wykazujący się pasją to przyszłość realizacji opcji “ZERO WYPADKÓW DROGOWYCH”, także na polskich drogach, może być bardzo realna. (opr. jm)