Przegląd prasy

"Z Gryfusiem idziemy bezpiecznie na Roraty"

27 listopada 2006

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie we współpracy z księżmi ze Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, zaplanował przeprowadzenie działań profilaktycznych pod nazwą "Z Gryfusiem idziemy bezpiecznie na Roraty". Celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci biorących udział w Mszach Roratnych. Akcja będzie przeprowadzona na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, w terminie od 3 do 22 grudnia br.

30c69935ffe98cd331f5505e73973e8d6bfd9c18(178/1)

W ramach akcji planuje się: wyprodukować 5 tysięcy lampionów adwentowych, przygotować konspekt katechezy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, umieścić na stronie internetowej KWP w Szczecinie szablon lampionu (przeznaczony do wydrukowania). Ponadto podczas ogłoszeń parafialnych oraz na lekcjach religii w czasie trwania Adwentu będą przypominane przez księży najważniejsze zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego m in.: obowiązek poruszania się pieszych lewą stroną jezdni, w przypadku braku chodnika lub pobocza; obowiązek używania elementów odblaskowych przez dzieci i młodzież do lat 15,w przypadku poruszania się po zmierzchu poza terenem zabudowanym; przekraczanie jezdni w miejscach wyznaczonych tj. bezwzględne korzystanie z przejść dla pieszych; wkraczanie na jezdnię z zachowaniem szczególnej ostrożności- upewnienie się, że nie nadjeżdża żaden pojazd, nie wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody, przechodzenie torowiska tylko na przejściu dla pieszych; poruszania się rowerem wyposażonym w obowiązkowe oświetlenie; zachowania szczególnej ostrożności w rejonach przejść dla pieszych, przystankach komunikacji publicznej oraz w miejscach wzmożonego ruchu pieszych.