Przegląd prasy

Zanim zaczniesz ratować (4)

10 lutego 2008

Redakcja newslettera turystycznego PZM cykl dotyczący kursu pierwszej pomocy. W trzecim odcinku radzi: w każdym wypadku komunikacyjnym należy jak najszybciej wezwać Pogotowie Ratunkowe oraz ekipę ratowniczą, która wyposażona w odpowiednie przyrządy umożliwi dostęp do poszkodowanych we wraku samochodu.

Ocena funkcji życiowych ofiary wypadku

1. Sprawdź przytomność: Ratownik powinien głośno odezwać się do poszkodowanego (np. "Jak Pan/Pani się czuje) oraz sprawdzić jego reakcję na mocne dotknięcie (potrząsanie, klepnięcie w policzek), lub ból - uszczypnięcie płatka usznego. W ten sposób można uniknąć przeprowadzania zabiegów reanimacyjnych u przytomnego pacjenta. Należy pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z urazami głowy lub szyi, podejrzewamy uszkodzenie kręgosłupa to pacjenta można poruszyć tylko wtedy, jeśli jest to absolutnie niezbędne! Nieprawidłowe poruszenie może doprowadzić do uszkodzenia rdzenia kręgowego, a tym samym do paraliżu.

2. Sprawdź oddech: objawem nasuwającym podejrzenie zatrzymanie oddechu jest sinicze zabarwienie skóry; przy dokładnej obserwacji nie widać ruchów oddechowych klatki piersiowej; ruchy te nie są wyczuwalne również po przyłożeniu dłoni ratownika do klatki piersiowej i brzucha ratowanego; niesłyszalny i niewyczuwalny jest strumień powietrza wydychanego z ust i nosa pacjenta; przy częściowej niedrożności dróg oddechowych słychać odgłosy chrapania i bulgotu

3. Sprawdź krążenie: Objawy nagłego zatrzymania krążenia występują w następującym porządku czasowym:
- natychmiast: brak tętna na tętnicy szyjnej,
- po 10-20 sekundach: utrata przytomności,
- po 15-30 sekundach: zatrzymanie oddechu lub "chwytanie powietrza",
- po 60-90 sekundach: szerokie źrenice, bez reakcji na światło (tzw. "sztywne")
Bladość lub sinica skóry oraz szerokie źrenice nie stanowią jednak pewnych objawów zatrzymania krążenia, gdyż mogą towarzyszyć innym stanom chorobowym.
Badanie tętna: tętno może być badane w trzech miejscach: na tętnicy szyjnej, na tętnicy udowej, na tętnicy promieniowej (u dziecka poniżej 1 roku życia na tętnicy ramiennej).
Jeżeli to konieczne wyciągnij ofiarę z samochodu: Gdy ofiara ma poważne obrażenia szyi lub pleców,
nie wolno jej ruszać - chyba że ratujemy ją przed pożarem, wybuchem itp. Sprawdź, czy ofiara nie ma uszkodzonego kręgosłupa. U ofiar wypadków samochodowych zawsze musisz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa. Gdy jednak zachodzi niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, należy poszkodowanego wyciągnąć z samochodu. W tym celu należy:
- stanąć z tyłu poszkodowanego,
- włożyć ręce pod jego pachy,
- jedną ręką przytrzymać brodę poszkodowanego, lekko naciągnąć wzdłuż osi ciała (nie na boki),
- położyć jego głowę między swoim barkiem a głową, przez cały czas utrzymując ją w tej ustabilizowanej pozycji,
- drugą ręką chwycić za przedramię,
w takiej pozycji wyciągamy z samochodu.

Uwaga! Stopy, szczególnie u kierowcy, mogą być zaklinowane przez pedały hamulca i sprzęgła. W takim przypadku w pierwszej kolejności delikatnie odblokowujemy nogi lekko zginając je w kolanach.
Po wydobyciu z pojazdu należy kontynuować stabilizację głowy i szyi równocześnie udrożniając drogi oddechowe.